Drevviken

Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjösystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommuner. Drevviken består av en nordlig och en sydlig del som förbinds av Trångsundet. Det största tillflödet till den norra delen kommer via Forsån från Magelungen som mynnar i Drevviken väster om Stortorp. Den södra delen av sjön får den största delen av sitt vatten från Lissmaån som mynnar i Lännaviken.

Sjön har en yta på 509 hektar. Största uppmätta djupet är 15,7 m. Medeldjupet är 6,7 m.

Namnet Drevviken är relativt ungt. Någon gång under början av nya tiden kom det att tränga undan sjöns äldre namn. Vendeln eller vendelsjö var sannolikt ursprungsnamnet på sjön.

Fiskerättsinnehavare är Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, Drevviken-Långsjöns FVO och Sköndal.

Den del av sjön som är upplåten för Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt är tillgänglig genom Sportfiskekortet.

Fiskkort för Drevviken-Långsjöns FVO kan man köpa bl.a genom Motor & Allservice i Tyresö (ligger vid Södergården).

Fiskarter: Abborre, björkna, braxen, gärs, gädda, gös, karp, löja, mört, nors, ruda och sutare.

Drevviken erbjuder fiske på både mycket grov gädda och gös. Det har fångats en hel del gäddor över 10 kilo och gösar på över 9 kilo i sjön. Ismete, pimpel, dragrodd och vertikalfiske är de bästa metoderna för att fånga gösen i denna sjön. Även pimpelfisket efter abborre är bra i Drevviken.