Delsjön, Delsjöarna

Delsjön, består av två sammanhängande sjöar, Stora och Lilla Delsjön i östra Göteborg. Sjöarna är staden Göteborgs vattentäkt. Båda sjöarna har branta kanter, med djup ned till dryga 20 meter.

Stroa Delsjön är på 140 hektar, Lilla Delsjön är 1,5 km lång och ca 0,5 km bred.

Sedan 1968 pumpas vatten upp till hävertstationen Kotången som ligger på en udde i Lilla Delsjön via en 9,2 km bergtunnel från Göta älv. Detta vattenutflöde ger ett extra näringstillskott och lockar bytesfisk vid inflödet i Lilla Delsjön. Se upp med isen vid utloppet på vintern!

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, gös, karp, lake, mört, sutare.

Fiskekort: Ingår i Göteborgs Gula kortet som köps på www.svenskafiskevatten.se och i lokala sportfiskebutiker.

Stora Delsjön har ett fint fiske efter stor abborre, den största som har fångats vägde över 2,0 kg, inte minst isfisket är bra. Karpfisket har gett karp på 12,9 kg. Det är absolut förbjudet att avliva karp, den skall ovillkorligen återutsättas. Sommartid är metet efter sutare i vikarna mycket bra, vikter upp till 2 kg. I Samband med vissa fiskearrangemang planteras det ut regnbåge. Vid Sjölyckan finns bryggor för rullstolsbundna. Fiske från Sportfiskarnas uthyrningsbåtar är tillåtet, däremot inte från övriga båtar, kanoter och liknande

Pimpelfiske brukar ge fin fisk över kilot varje isvinter. Sjöarna har en rad spännande djupkanter och grund att söka av. Badplatsen på St Delsjöns västra sida är en bra utgångspunkt med intressanta djupstrukturer kring den långa udde som sträcker sig åt sydost. En djupkarta är ett bra hjälpmedel och kan köpas hos Sportfiskarna, på kansliet nära badplatsen.