Dammån

Å i mellersta Jämtland. Flyter strax väster om Storsjön. Den mynnar ut i Ockesjön som i sin tur har direkt förbindelse med Storsjön. Där Ockesjön mynnar ut i Storsjön (Kvissleviken) återfinns den berömda  Kvissleströmmen. Dammån börjar i höjd med Höglekardalen, det är ån Storån som nedströms Höglekardalen byter namn till Dammån. Storån i sin tur upprinner i det stora sjöområde som ligger öster om Anarisfjället. Dammåns tillrinningsområde utgörs av fjäll och vattennivå- och temperatur kan variera mycket.

Arter: abborre, gädda, harr, lake, sik, öring.

Fisket i Dammån bedrivs främst efter de stora uppströmslekande öringarna som vandrar upp från Ockesjön och Storsjön. De kan nå vikter på mellan 6-8 kg.

Fisket i Dammån är känsligt för snabbt stigande vatten, däremot kan det vara mycket bra från högt vattenstånd till sjunkande. Den första öringarna börjar sin vandring i slutet på maj och vandringen varar till mitten av september. Den intensivaste vandringen brukar vara i mitten på juli till mitten av augusti. När fisken passerar vid laxtrappan vid Åns kraftverk räknas den. Antalet uppvandrad fisk varierar från ungefär 500 till över 1000 vissa år.
I ån finns det även en stam av stationär öring. Fisket efter harr kan också vara värt att prova. Fisket i hela åns sträckning är relativt lättillgänglig från land och det är bara på sträckorna efter de sk åängarna, där ån är bredare och betydligt mer lugnflytande, där det för att kunna effektivt fiska på främst harr fodras att man har båt, kanot eller flytring.

Sedan 1988 sker det även isättning av odlad Dammåöring. Avelsfiskarna till denna odling tas bara från de översta delarna av ån. Man vill på detta sätt öka antalet långvandrande öringar i Dammån.

Den största delen av Dammån kontrolleras av Dammåns Fiskevårdsområde: www.fishersguide.com

Korten kan köpas på bl.a.:
Fiskekort.se (Online)
Camp Dammån
Mattmar Turistbyrå
Bensinmacken i Hallen
Statoil Myrviken, Myrviken.

Båtar och kanoter finns att hyra i Camp Dammån, Bydalen och Höglekardalens semesterby.

Fisket i Dammån är tillåtet från den 1 juni till 31 augusti. I de tre ovan nämnda tjärnarna och sjöarna är fisket tillåten året runt, i dessa vatten finns även röding.

Vägbeskrivning:
E 14 från Östersund till Mattmar (ca 50 km). Vid Mattmar sväng vänster in på väg 321 mot Hallen (ca 20 km). Sväng höger mot Bydalen, Höglekardalen. Camp Dammån ligger vid Åhn. Vid ankomst söderifrån: väg 45 från Sveg, sväng vänster i Svenstavik mot Hallen in på väg 321. I Hallen sväng vänster mot Bydalen, Höglekardalen.