Byskeälven

Byskeälven är Västerbottens största skogsälv opåverkad av vattenkraft. Älven är en typisk laxälv. Fallhöjden är stor och det finns många forsar. Vid sjön Kilver (362 meter över havet) söder om Arvidjaur börjar älven sin 14 mil långa färd ner mot mynningen vid Byske där den rinner ut i Bottenhavet. Älven faller som mest mellan Fällforsen och havet, 165 meter på den tre mil långa sträckan. Älven är en av de största skogsälvarna i landet. Byskeälvens totala reproduktionspotential för laxen har beräknats till 270 hektar. Den har som sagt stor fallhöjd med en mängd fina forsar som varvas med lugnare partier. Tillgängligheten är bra, det finns småvägar på båda sidorna om älven utöver huvudvägarna.

Hela Byske älv lämpar sig för laxfiske. Laxfisket har främst bedrivits på de 35 kilometrarna från Fällfors ned till mynningen. Men sedan att en ny fisksväg färdigställts 2000 är även sträckorna uppströms Fällfors åtkomliga för laxen, här finns fina sträckor som har förutsättningar för ett särskilt bra laxfiske. Älven är här smalare och mer åtkomlig för sportfiske.

Islossningen sker oftast under första halvan av maj. Laxen stiger vanligen i slutet av maj, ibland i mitten av maj. Uppgången är som bäst runt midsommar, men stigningen forsätter av och till fram mot hösten.

I början tas de första laxarna nederst i Byske, men allt eftersom älven fylls på med lax, så fångas det lax över hela fiskbara sträckningen som är drygt 100 kilometer.

Laxar runt 20 kilo förekommer, men fångsterna ligger ofta i intervallet fem-tio kilo.

Byske är framför allt en flugälv, men älvens perfekta storlek och otaliga fina fiskeplatser, erbjuder bra fi ske med både fluga och spinn.

Hela älven och delar av biflödena är tillgängliga för sportfiske. Möjligheterna att nå fram till fiskeställena är goda, eftersom det finns många småvägar på båda sidorna om älven utöver huvudvägarna. Även fisket efter harr och öring är omfattande.

Utöver dessa arter finns det även gädda, abborre, sik, lake, id m m.

Öringen finns dels i form av havsöring som vandrar upp från havet för att leka, dels stationär öring. Havsöringsfisket är koncentrerat till två perioder på året: slutet av maj och ett par veckor innan säsongens slut. Även harren finns stationärt, men i nedre delarna av älven stiger även havsvandrande harr. Både öringen och harren hittas inte bara i själva huvudälven utan också i biflödena.


Byskeälvens FVO Västerbottendelen

10 mil älvsträcka att fiska. Indelad i 5 zoner. Från länsgränsen mot Norrbotten i norr ner till utflödet i Byskefjärden, Bottenviken.

Främst bedrivs lax och havsöringfiske.

Fiskebestämmelser 2013 kan du läsa på denna länk

Fiskekort säljs på bl.a. kiosker, bensinstationer, campinganläggningar längs älven, Byske Gästgivaregård och på deras hemsida.

För mer info gå till hemsida: Byskeälven FVO


Byskeälvens Övre FVO

Sträckning: Från Arvidsjaur ner till länsgränsen vid Kåtaselet

Byske älv inom Arvidsjaurs kommun är mest känd för sitt fiske efter harr och öring. Fisket efter dessa arter är oftast som bäst fram till mitten av juli innan vattenståndet blir som lägst. Vid extremt lågvatten hittar man den större harren och öringen i djupare partier av strykor och sel. Från mitten av sommaren finner man ofta mängder av sik även i ganska starkt strömsatta områden. Vid denna tid brukar också laxen ha hunnit upp till de övre sträckorna av älven.

Älven har goda naturliga bestånd av öring. Strömstationär öring samt öring som vandrar mellan sjö och älv finns, varav den sistnämnda uppnår de största vikterna.

Byske älv har mycket goda bestånd av harr. Normal storlek är 3-4hg men chans på kilosharr finns.

Områdets många stryk- och forspartier lämpar sig såväl för spinn- som flugfiske.

Flugfisket, efter harr öring och lax, kan bedrivas med flytlina så gott som hela säsongen. Vid laxfiske med de vanliga mönstren på tub eller med större dubbelkrokar. Efter harr och öring kan ofta nattsländemönster vara ett gott val.

Vid spinnfiske efter lax och öring används helst tvåhandsspö och det krävs minst 0,30 mm’s lina. Skeddrag och wobblers typ Rapala är populära. Lättare spinnfiske med små spinnare eller flugkast med upp till 3 flugor ger god sport på den mindre öringen och harren.

Båtfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare.

Vadning behövs ofta men kan vara vanskligt pga. bottnen som på många ställen består av grova block.

Bästa fisketid är morgon och skymning samt under de ljusa nätterna.

Undvik fiska de grunda strömpartier som utgör uppväxtplatser för småfisk. Sök den större fisken i djupare partier.

Kortförsäljning:
Abborrträsk: Affär´n i Abborrträsk
Arvidsjaur: Arvidsjaur Turistbyrån, Intersport, OK Q8, Camp Gielas, Teckans Kiosk Glommersträsk: ICA Finnbergs
Piteå: Fritid och Vildmarksliv

Minimimått: Lax: 50cm, Öring: 35 cm, Harr: 30 cm.

Länk till FVO hemsida: Byskeälvens övre FVO.