Bräkneån

Upprinner i sjön Ygden i Småland, flyter söderut genom Blekinge och mynnar ut i Östersjön 5-6 km nedströms Bräkne-Hoby. Dräneringsområdet är omkring 460 km².

Fiskarter: abborre, braxen, sutare, sik, ål, gädda, regnbåge, havsöring, bäcköring, sarv, id.Den sista sträckan mot havet erbjuder bl.a. fint fiske efter havsöring.


Södra Bräkneån

Ingår i Mörtströmmens fvo, (södra delen av Bräkneån och del Vierydsån samt Viesjön och Bysjön).

Arter: Abborre, braxen, gädda, havsöring,  id, regnbåge, sarv, sik, sutare, stationär öring.

Fiskesäsong: 1/3-30/9 2014. Fiskepremiär alltid lördag innan eller på 1 mars.
Minimimått för öring är 50 cm.
Tillåtna fiskemetoder är: mete, spinn/haspel, flugfiske.
Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.

Zonindelning 2014:
Zon A: Sträckan ovanför Björstorps kvarn.
Zon B: Sträckan från Björstorps kvarn till Kulleryd.
Zon C: Sträckan mellan Kulleryd och Mörtströmmen.
Zon D: Sträckan mellan Mörtströmmen och havet.

Kortförsäljare:
ICA nära, Bräkne-Hoby
Svalemåla Stugby
Garnanäs fiskecamp

Mörtströmmens FVOF: www.mortstrommen.se


Norra Bräkneån

Ingår i Bräkne Hoby norra FVO (Bräkneån Norra Fiskevårdsområde).
Fiskesäsong hela året, undantag öring som bara är tillåten under 1/3-30/9.

Bräkneån erbjuder ett bra spinnfiske efter gädda och ett bra mete efter abborre och braxen. I strömmande vatten finns även bestånd av öring. Möjligheterna att fiska från land är bra.

Lämpliga platser för gäddfiske och mete finns uppströms Örseryds kvarn samt vid Sävsjömåla, Trånhem och Röaby.

Arter: abborre, gädda, öring, mört, braxen, regnbåge, ål.

Kortförsäljare:
Lanthallen i Bräkne-Hoby
Tararp Bed & Breakfast
IFiske.se


Sträcka inom Tikens FVOF

Inom Tingsryd kommun. 5 km sträcka i Bräkneån från sjön Tiken ner till länsgränsen för Kronobergslän (SWEREF99 TM 6254609.283, 499538.657) ca 1 km nerströms väg 29.

Bräkneån sträcker sig här genom ett mycket kuperat vildmarksområde med varierande sträckor av strömmande vatten och lugna höljor.

I denna delen av ån finns ett stationärt öringbestånd, framförallt i de strömmande delarna, där man med fördel kan fiska med fluga och lättspinn. I höljorna finns gädda, abborre och vitfisk. I de strömmande partierna är det förbjudet att fiska med levande bete som mask och maggots.

Fiskarter: abborre, braxen, gädda, regnbåge, sutare, öring

Fiskekort försäljare:
Tingsryds Turistbyrå
Tingsryd Camping & Stugby
Tingsryd Resort
Preem Tingsryd
Kvarnen Knällsberg


Ygdens FVOF

Strax nordöst om Tingsryd. Erbjuder även fiske i sjön Ygden. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.