Bönälven

Älv i mellersta Norrbotten och östra Lappland. Upprinner i sjön Bönträsket i östra Lappland, flyter i sydöstlig riktning ner till Bönnäset i höjd med Överkalix där den viker av rakt norrut för att till slut mynna ut i sjön Orasjärv. Längden är ca 95 km inklusive källflöden.

Största biflöden till Bönälven är Muggån och Risån. De största forsarna i Bönälven är Kvarnforsen, Hammarforsen, Kinsforsen och Bönkroken.

Fiskarter: Abborre, gädda, id, harr, mört, braxen och öring


Sträcka inom Sanningslandets FVO

Sträckan inom Sanningslandets FVO är ca 27 km.

Fiskarter: Abborre, gädda, id, harr och öring.

Fiskekortsförsäljare:

Sivert Landin, Lansån
Överkalix Turistinformation
Grand Arctic Hotel Överkalix
Plus ett flertal privatpersoner i området

Kontaktinfo för Sanningslandets FVO


Sträcka inom Gällivare Allmänning

Fiskesträcka strax nerström Bönträsket.

Länk till Gällivare allmänning

Fiskekort säljs av:
Mäkis Diversehandel, Ullatti
OKQ8, Ullatti
ICA Polar, Hakkas
Turistbyrån, Gällivare
Allmänningskontoret Gällivare
Fiskekort.se, http://www.fiskekort.se/allm