Bolmen

Sveriges tionde största sjö, ca 184 kvkm. 142 m.ö.h. Största djup är 37 meter. Sjön erbjuder ett omväxlande fiske. Grunda vindskyddade vikar, djupbranter och en mängd strömutsatta uddar erbjuder fina platser för mete, spinn- och flugfiske.  De stora öppna vattenviderna erbjuder fint trollingfiske. Fisket i sjön är främst inriktat på abborre, gädda och gös, men här finns även öring, ål, sutare, lake, braxen och en mängd andra arter av vitfisk, totalt ca 24 arter.

Gäddor på 19,1 kilo, gös på 6,4 kilo och abborre på 1,6 kilo har fångats här. På vintern erbjuds fint isfiske.

Det går bra att fiska från stränderna runt sjön, men båtfiske är nog det optimala. Gädda, gös, abborre och öring kan man fiska med trolling, spinnfiske eller med mete. Flugfisket i sjön riktas kanske främst på gädda och abborre. Vår och höst är de bästa tiderna för gäddfiske, medan de flesta andra fiskarter kan fiskas under hela året. Vitfisk, braxen och sutare fångas nog bäst med mete. Vintern erbjuder även chansen till angel- eller pimpelfiske efter abborre, gädda, gös och lake.

För mer info om fisket i sjön besök Bolmen FVOF hemsida.

Fisket i sjön är tillåtet året runt.

Fiskekort kan bl.a. köpas av IFiske.se.