Bohusläns kust och -hav

Bohusläns kust sträcker sig från Strömstad i norr och ner till Hönö i söder. I havet utanför kusten erbjuds ett mycket bra havsfiske. Hela området bjuder på ett variationsrikt fiske efter mängder av fiskarter.

Bästa fisket efter havsöring börjar vanligtvis i mars månad. De grunda vikarna i innerskärgården bjuder ofta på de bästa platserna.

Tänk på att respektera fredningstiderna för laxartad fisk i havet. Gå till Svenskafiskereglers hemsida för mer info.

Det kanske bästa sättet att komma i kontakt med havets fisk är att följa med någon av turbåtarna som erbjuder turbåtsfiske i Bohuslän.

Kustfiskesträckor/havsområden:

Bra platser för havsöringfiske längs/utanför bohuskusten
Gullmarsfjorden
Kosteröarna
Måseskär
Svaberget
Vrakfiskeplatser
Kända namngivna fiskepositioner


Gullmarsfjorden

En fjord som ligger vindskyddad och erbjuder ett variationsrikt fiske. Många olika fiskarter har fångats i denna fjord. Bra fiske på bl.a berggylta och blågylta.


Kosteröarna

Längst ut i väster i det allra nordligaste Bohuslän ligger Kosteröarna tillsammans med några hundra större och mindre öar, Åtskilda från fastlandet av den över 200 meter djupa Kosterrännan. Bäst är fisket om man har tillgång till båt, men det går också fint att fiska från land på Nordkoster. Båt finns att hyra med eller utan motor.

Här följer förslag på ett antal fiskeplatser på och runt öarna (info från 1985, koordinaterna är inte exakta utan ger bara en mycket ungefärlig position):

  1. Valnötshuvudet (SWEREF99 TM (nord, öst) 6537474, 269190): Strandfiske efter främst torsk, berggylta, blågylta och makrill.
  2. Västsidan av Nordkoster (SWEREF99 TM (nord, öst) 6536334, 268819): Strandfiske efter främst torsk och berggylta.
  3. Norr om Brattholmen (inloppet till Kostersundet) (SWEREF99 TM (nord, öst) 6535988, 272046): Båtfiske, handdörjning efter vitling och skädda.
  4. Sydost om Brattholmen (SWEREF99 TM (nord, öst) 6535630, 272252): Båtfiske, handdörjning efter vitling, skädda, torsk och makrill.
  5. Öster om Sneholmen (SWEREF99 TM (nord, öst) 6534464, 273378): Båtfiske, djupfiske efter torsk, haj, långa.
  6. Kilesand (SWEREF99 TM (nord, öst) 6533682, 272544): Båtfiske, handdörjning efter skädda och vitling.
  7. Kostersten (SWEREF99 TM (nord, öst) 6532764, 274261): Båtfiske, pilkning efter torsk.
  8. Väster om Burholmen (SWEREF99 TM (nord, öst) 6530138, 268095): Båtfiske  och släpdörj efter makrill.
  9. Kalverännan (SWEREF99 TM (nord, öst) 6528546, 271088): Båtfiske och släpdörj efter makrill.

Måseskär

Ett mycket populärt och klassiskt havfiskeområde. Erbjuder ett varierat havsfiske, med många intressanta grund, fiskrika vrak och stora djup. Fisket kan bedrivas väldigt nära kusterna runt fyren.


Svaberget

Ett mycket artrikt område, väster om Smögen.
(SWEREF99 TM (nord, öst) 6475807, 270627)
WGS84: 58°21’46.6″N 11°4’42.2″E
Bottnarna består av mängder av bergsryggar och själva bottnarna utgörs mest av skalrester och grus. En del branter på nordsidan kan var ner mot 50 meter. Många rekordfiskar har fångats här, bl.a makrill och olika vrakfiskarter.


Vrakfiskeplatser

Vraket Allan, ligger norr om Kummelbank. Fiske på bleka och torsk. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6380204, 284349).

Vraket Enö, ligger vid 100 meter kurvan nordväst om Måseskär. Fiske på bleka och torsk. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6454974, 268355).

Vraket Karolus, väster om Rörö, väst om Djupa rännan. I detta områder finns flera vrak som erbjuder fiske på bleka och torsk. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6407389, 270137).

Vraket Korpen, (ett av de sk fågelvraken) ett djupt liggande vrak väster om Måseskär. Bra fiske på torsk. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6445934, 265473).

Vraket Valkokaren, S/S Skytteren utanför Lysekil.


Kända namngivna fiskepositioner

10-gradarn (10-gradaren)
(Tyvärr har vi ingen positionsuppgift för tillfället)

Bratten Stort område väst om Väderöarna
SWEREF99 TM (nord, öst) 6479401, 232888
WGS84: 58°22’16.0″N 10°25’53.5″E

Fläskberget, ligger väst om Måseskär
SWEREF99 TM (nord, öst) 6443970, 280582
WGS84 DDM: 58°04.962’N 11°16.691’E


Bra platser för havsöringfiske från land

Orust, norr om Ellös vid Morlanda är en klassisk öringplats. Testa att fiska vid Strömsholm, öster om den gamla ångbåtsbryggan (SWEREF99 TM  (nord, öst)6456586, 296725). WGS84 DDM 58°12.210’N 11°32.427’E. Andra bra platser är vid Malö strömmar och uddarna på södra sidan av Stora Björnholmen. Bra både tidigt på våren och i september. (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Orust, vid Henån, Ängs kiles stränder erbjuder fina fiskeplatser under vår och höst. Östsidan är den bästa. Om man följer väg 160 upp längs Nötesund hittar man många fina öringställen, bl.a udden vid Sörgraven kan bjuda på fin fisk. SWEREF99 TM (nord, öst) 6461332, 305287. WGS84 DDM 58°14.995’N 11°40.914’E. (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Orust, Slussen, Slussekilen. Här kan man ofta fånga lite större fiske. Den bästa tiden är mars till april. Fiska av området från småbåtshamnen och sträckan ut mot ”Näset” udden. Även väster om småbåtshamnen kan vara värd att testa. SWEREF99 TM (nord, öst) 6462289, 310135. WGS84 DDM 58°15.637’N 11°45.815’E.

Orust, Viken Boxviks kile, på våren är denna plats ”säker” men många fiskare hävdar att den är lika bra på hösten. Tidigt på säsongen går öring ända in i viken, dock brukar det vara bäst längre ut mot ön Lyr. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6445427, 293697). WGS84 DDM 58°6.124’N 11°29.932’E. (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Orust, Edshultshall. Bra sommarfiskeplats på Orust västsida. SWEREF99 TM (nord, öst) 6446503, 291683. WGS84 DDM 58°6.646’N 11°27.828’E.

Tjörn, Berga strand, ännu en fin fiskeplats på våren. Mycket förlåtande plats där du även vid lågvatten kan få öringar. Starta att fiska vid bryggan och fiska dig sen söderut., bästa chansen har du om du timar in så du har vinden från öster.  (SWEREF99 TM (nord, öst) 6433907, 308178). (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Viken utanför Ljungkile, här mynnar tre små havsöringsförande bäckar. Norra sidan av viken ska du fiska av några av klippklackarna, bäst fiske när det blåser från syd. På södra sidan av viken funkar det att fiska från land ända från  småbåtshamnen och ut till Lyckorna vid gamla ångbåtsbryggan. För att lyckas med fisket inne i viken krävs båt, flytring, kanot, vadarbyxor eller liknande. SWEREF99 TM (nord, öst) 6457563, 318075. WGS84 DDM 58°13.295’N 11°54.144’E (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Aröd, Vadholmen. Ute på Vadholmen är en bra plats vid vårfisket. Flera bra ställen ända innefrån viken i söder, Vallby Kile och norrut till bron över til ön. Fisket inne i viken ska du besöka under borstmaskleken på vårkanten. SWEREF99 TM (nord, öst) 6428020, 307787. WGS84 DDM 57°57.138’N 11°45.103’E

Tjuvkil, Lökebergs kile. Hela kuststräckan inne i denna viken är bra under våren. Ett av de bästa ställena för flugfiske, erbjuder bra vadning. SWEREF99 TM (nord, öst) 6422646, 308805 WGS84 DDM 57°54.273’N 11°46.393’E.

Stenungsön, de södra och norra delar erbjuder bästa fisket och april brukar vara bäst. Många lokala fiskare anser denna ön vara bästa havsöringefiskeplatsen i närområdet. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6440723, 311373). (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Stora och Lilla Askerön, nordväst utanför Stenungsund. Väg till dem via Orust. Kusterna längs dessa öar erbjuder mycket bra och fina öringfiskeplatser. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6443817, 308570). (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Galterön, norr om Stenungsund, bäst fiske på södra sidan och in i viken. På hösten funkar det bäst ända ute på udden (SWEREF99 TM (nord, öst) 644919, 312296). (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Hela Hakefjorden (Hake fjord) och Halsefjorden upp till Svanesund erbjuder mängder av fina fiskeplatser för havsöring. (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Nordön, Marstrand, fina platser för vårfisket är området kring Marstrandsbron. Ett mycket populärt ställe som samla många fiskare på våren är småbåtshamnen på ön. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6421221, 303966). Testa även vid  vägtrummorna under vägen över till Marstrand. Längs vägbanken på Instön kan fisket vara bra. Längre fram under den tidiga sommaren kan det område bjuda på bra fiske om du fiskar vid strömsatta sund och uddar. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6421598, 301904). På Instön är det även bra på hösten, fiska då på sydsidan och i sundet mot Koön i sydväst. (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Myggstad, Äggdal, Tofta. Uddarna och vikarna i Tofta naturreservat bjuder på fantastiska fiskeplatser efter öringen. Bra bilparkering i området. SWEREF99 TM (nord, öst) 6417017, 303341. WGS84 DDM 57°51.102’N 11°41.151’E.

Björlanda Strand, i småbåtshamnen mynnar Osbäcken ut i viken Björlanda kil och sötvattnet från bäcken gör att bl.a öringarna på väg till  Norde Älvs öringar lockas till hamnområdet på våren. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6406428, 309578). (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Lilleby Havsbad, bra plats för det tidiga vårfisket, men vattnet måste vara lite grumligt på denna plats annars är det minimal chans att få fisk här. Fiska mitt emot ön Torholmen vid badplatsen. (SWEREF99 TM (nord, öst) 6405205, 306749). (Dessa uppgifter är från 1980-talet).

Härnäset, Skorve Huvud, Slävik, Lövvik, Åbyfjorden. Bland havsöringfiskarna på västkusten är detta ett bekant ställe. Bra fiskeplatser både norr och söderut. Fångas ofta stor fisk här. SWEREF99 TM (nord, öst) 6474571, 287417. WGS84 DDM 58°21.620’N 11°21.954’E.

Vrångarö, Åbyfjorden. Utgå från hamnen i Vrångebäck och fiska längs klipporna in i Åbyfjorden upp mot Bärfendalsälvens utflöde. SWEREF99 TM (nord, öst) 6480927, 291304. WGS84 DDM 58°25.151’N 11°25.585’E.

Brofjorden, Loddebo. Mycket bra ställe för att fånga Broälvens storvuxna öringar. Fisket på bägge sidorna av fjordens innesta del är bra. Börja exempelvis vid Loddebo och fiska dig norrut. Hyfsade parkeringmöjlighetet. SWEREF99 TM (nord, öst) 6477130, 292525. WGS84 DDM 58°23.143’N 11°27.043’E.

Saltkällefjorden, Ödsby, Munkedalshamn. Närheten till Örekilsälvens utflöde i fjorden gör detta ställe till en riktig ”Hotspot”. Fiske från udden med Fornborgen och norrut till gränsen för älvens skyddsområde. SWEREF99 TM (nord, öst) 6480896, 304472. WGS84 DDM 58°25.499’N 11°39.088’E.

Saltkällefjorden, Saltkällan. Hela bukten där Taske å mynnar ut i fjorden är bra. Från Skaveröd och upp till gränsområdet för Örekilsälven är bra. Här kan man fånga både lax och havsöring. SWEREF99 TM (nord, öst) 6481742, 307524. WGS84 DDM 58°26.035’N 11°42.176’E.

Lingådde, Färlevfjorden. Kuststräckan utanför Vann Spa/Hotell i Linngådde. Bra ställe för både spinnfiskare och flugfiskare, speciellt vid vårfisket på havsöring. Glöm inte att testa områdena där de små bäckarna mynnar ut i fjorden. SWEREF99 TM (nord, öst) 6483198, 300282. WGS84 DDM 58°26.623’N 11°34.671’E.

Holma, Vadboholma, Gullmarsfjorden. Bra fiskeplats för vadning och flugfiske. Bra parkeringsmöjligheter. SWEREF99 TM (nord, öst) 6476367,298804. WGS84 DDM 58°22.908’N 11°33.514’E.

Mollön, Unda, Flykärr. Hela sträckan från Mollön och in mot bron över E6:an bjuder på flera bra fiskeställen. Men börja gärna på klipporna från udden på Mollön, de brukar ge bra fiske. Även udden mitt över Mollön , de sk Stångekällorna erbjuder bra fiske på havsöring. SWEREF99 TM (nord, öst) 6468901, 312940. WGS84 DDM 58°19.267’N 11°48.358’E.

Gustavsberg, Bodele, Byfjorden. Viken där Bodeleån mynnar ut bjuder ofta på bra fiske. SWEREF99 TM (nord, öst) 6469769, 318999. WGS84 DDM 58°19.886’N 11°54.515’E.

Jorefjorden, strax nordöst om Hamburgersund. Finns mängder av bra fiskeplatser i denna fjord. Utgår från där Jorån mynnar ut i fjorden. Området brukar var bäst under våren. Kan vara bra med båt för att ta sig ut till öarna i området. Men det går att hitta bra fiskeplatser från fastlandet. Många bra fiskeplatser för flugfiskare. SWEREF99 TM (nord, öst) 6498802, 284909. WGS84 DDM 58°34.577’N 11°18.020’E.

Måksund, söder om Bruksholmen. Bra plats för flugfiske och vadning. SWEREF99 TM (nord, öst) 6524637, 281469. WGS84 DDM 58°48.322’N 11°12.984’E.

Sundet mellan Galtö och Resö. Bra ställe för spinnfiske efter havsöring är området kring vägbron mellan öarna. SWEREF99 TM (nord, öst) 6525766, 280718. WGS84 DDM 58°48.950’N 11°12.132’E.

Sundet ut till Rossön, söder om Strömstad. Bra plats för havsöringfiske, och passande för flugfiske och vadning. Området från vägbron och söderut är populärt. SWEREF99 TM (nord, öst) 6529129, 281651.

Båleröd, söder om Strömstad. En plats där man kan vada och är passande för flugfiske. Fiske tidigt på våren och i september. Mycket folk i rörelse under sommaren. Fiska i vikarna och bukterna både väst, söder och norr om Båleröd. SWEREF99 TM (nord, öst) 6534709, 3281072. Finns flera strömsatta sund i detta område, kolla vid broar och trånga sund, vissa är nästan älvliknande. I dessa områden ställer sig gärna havsöringen. Kolla på kartor för passande platser.


Fiskeguider, fiskecharter, turfiskebåtar

Fiskeresor.nu /Gonefishing
Arrangerar guidat fiske i Bohusläns skärgård, efter havsöring.

Äventyr & Tång/Marine Events Fisketurer
Havsfiske, vrakfiske, hummersafari, sälsafari m.m


Boende/Logi

Hamburgö Gamla Skola

Ramsvik Stugby & Camping


Redskapsbutiker

Sportfiskebutiker i Bohuslän