Björkadammen

Put & take-fiskevatten i södra Skåne. Beläget sydost om Vombsjön, ca 9 km väster om Sjöbo efter väg 11. Björkadammen är cirka 4 ha stor med ett medeldjup på 2 meter. Dammen har hög vattenkvalité då grundvatten pumpas in i dammen samt dammen syresätts på nätterna. Endast spinn- och flugfiske tillåtet.

Fiskarter: främst regnbåge men det har även satts ut både öring och röding.

Öppettider år 2015 är mellan 08.00 – 21.00 eller solens nedgång.

Dammen är bemannad helger medan man får lösa fiske kort i automat vardagar, se till att ta med en 5 krona samt återstående belopp i jämna pengar. Går ej växla vardagar.

I grillstugan finns kyl där du kan förvara fångsten under varma dagar. Stor parkeringsplats i anslutning till dammen.

Drivs av Sportfiskarna Skånedistriktet.

Hemsida: www.sportfiskarnaskane.se.