Bielite / Kaskelite

Sjön Bielite (Bijelite) 487 m.ö.h. ligger i Kultsjödalen strax nerströms Kultsjön, nerströms Bielite ligger sedan sjön Kaskelite (Gaskelite). Bägge sjöarna ligger utefter Vildmarksvägen mellan Stalon och Saxnäs. Sjöarna ingår i Bielite / Kaskelite kortfiskeområde.

Efter att nät- och utterförbud infördes plus att stödutsättningar av fisk görs har fisket i båda sjöarna förbättrats markant. Numera är inte öringar på över 3 kg ovanliga.

Kultsjöåns första sträcka som rinner mellan Kultsjön och Bielite återfinns de kända Trappstegsforsarna och Bieliteforsen. Där Kultsjöån åter igen tar fart efter Bielite finner man Kaskeliteforsen och sedan sjön Kaskelite (Gaskelite).

Bielite är känd för grov öring och lake av rejäl storlek.

Fiskeregler
Tillåtna fiskmetoder: spinn-haspelfiske, flugfiske, mete, ispimpel och trolling. Allt nätfiske är förbjudet. Minimimått på öring är 30 cm.

Fiskekortsförsäljare:
Vilhelmina Turistbyrå
Saxnäsgården
Stalons Bensin & Kiosk
Saxnäs Lanthandel
Grillkojan Trappstegsforsen
Grönlunds Jakt&Fiske, Vilhelmina

Mer info finns på www.saxnasfishing.se/.

<xx><

Bielite KFO
Sportfiskeområdet ligger efter Vildmarksvägen cirka 1mil söder om Saxnäs, samt 9 mil nordväst Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjön Bielite samt del i Gaskalite. Området ligger mycket naturskönt och erbjuder fint fiske efter röding, öring och lake. Det råder nät- och utterförbud sedan några år tillbaka.

Sjöarna bjuder främst på fiske efter röding, öring och lake. Fiske tillåtet året runt. Långedrags-, flug- och spinnfiske rekommenderas. På vintern är pimpelfisket mycket uppskattat.

<xx><

Kaskalite
Sjön är delat mellan Bielite fo och Voullelite FVO
Fisket efter röding på vintern det som är vanligast.