Betarsjön

Sjö i västra Ångermanland, i Sollefteå kommun, strax norr om Junsele. 196 m.ö.h. Area 34 km2. Största djup är 43,2 m och medeldjupet ligger på 98 m. Sjön största tillflöden är Ruskån och Rinnån. Avvattnas av Röån. Ingår i Betarsjöns FVO. Sjön är bl.a. lämpad för trollingfiske.

Fiskbestånd av Gullspångsöring, Gullspångslax, abborre, gädda, öring och sik. Sjöns norra delar består av två stora vikar; Vallsjön och Rusksjön. Betarsjön har en stor ö, Ramsön, samt några mindre holmar, bl.a. Killingholmen och Hermanholmen.

Sjön har bra bestånd av grova gäddor.
Bl.a fångade en gädda på 14,1 kg 2011-07-03.
Öring på 8,25 kg fångades 2008-07-24 (Strike Pro)
Öring på 7,9 kg fångades 2008-06-06 (Rapala).
Lax på 6,6 kg fångades 2010-05-13.

Betarsjöns FVO omfattar Betarsjön, Backsjön, Nils-Hans tjärn, Lill-kärmsjön, delar av Ruskån och Rinnån samt Kärmsjöbäcken. I Backsjön finns gott om öring och röding.

I sjön finns sjösättningsramper, gästplatser och hyrbåt. Båt hyres via OK Junsele.

Fiskekort säljes av:
Junsele Camping
Turistbyrån i Junsele
OK/Q8 i Junsele, även uthyrning av båtar.
Säljs av privatpersoner i närområdet.