Bäsinge

Bäsinge fiskevårdområde är ett område i sydöstra Dalarna som erbjuder fiske i ett flertal sjöar med Dalälven och sjön Bäsingen som största vatten. Området bjuder på ett bra sportfiske efter bl.a. gädda, abborre, gös, vitfisk, lake, harr, sutare, sik och öring. Bäsingen är 13 km², belägen 61 m.ö.h. Sjön genomflyts av Dalälven.

Vid fiske i Dalälven råder fiskeförbud 200 meter uppströms Näs kraftverk och 200 meter nedströms Lillforsens kraftverk.

Fiske med toppknutet metspö fritt för barn och ungdomar t.o.m. 15 år. Max 2 spön/fiskare får användas. Max 3 st ädelfiskar per kort och dygn. Minimimått för öring är 40 cm och för harr 35 cm. Gös får fiskas i storleken 40-70 cm, max 3 st dygn.

Angelfiske är tillåten i följande vatten: Forssjön till Bäsingen, Bäsingen, Rudusjön, Kungsgårdssjön, Jädersjön, Olsviken, Dalälven från Lillforsen till Näs kraftstation, Stora Halsjön och Pellbosjön.

Vid sjön Brillingen finns rastplats.

Fiskekort:

Årskortet gäller för ett kalenderår. Årskort berättigar till en mörtstuga, vilken placeras i vatten där angelfiske är tillåtet. Mörtstugan skall märkas med namn, telefonnummer och fiskekortsnummer.

Kortpriser 2017: Veckokort: 100 kr (ej angling), årskort: 200 kr (inklusive angling max 12 st angelställ).

Fiskekort säljs av bl.a.
Avesta Turistbyrå
ICA Nära Forshallen
Dalälvens bensin, By
OKQ8 Karlbo
Eriks Kiosk och spelbutik, Skogsbo
Intersport, Avesta

Fisketillsyn för allas trevnad. Tillsyn av fisket sker regelbundet av utbildade och behöriga tillsynsmän. Fiskande ska vara beredd att visa fiskekort på anmodan av tillsynsman.

Kontaktperson för Bäsinge FVO:
Fredrik Juthman, fredrik.juthman@live.se