Bartekälven

Mindre älv i västra Lappland, strax nordväst om Arjeplog, vid Polcirkeln. Rinner mellan sjöarna Gåbdok och Ribnes. Älven är idealisk för flugfiske och det är det enda tillåtna fiskemetoden. Älven erbjuder flugfiske på många fina strömsträckor och höljor. Fiskebestånden består av öring och en del gädda i lugnvattnena.

Delen uppströms Gåbdok; Fiskesträckan är 10 km lång och knappt hälften är sjöar och sel. Vattnen ligger i björkbältet, men närmast Riebnes finns inslag av barrskog. Växtligheten utgör knappast något hinder för vana flugfiskare. Den tidigare flugfiskesträckan har blivit mycket uppskattad och rapporter om 2-3 kg öringar har kommit tätt. I sjöarna finns dessutom ett glest bestånd av stor röding, som vissa tider finns i anslutning till de strömmande delarna av fiskesträckan. Denna sträcka är kvoterad och tillstånd söks hos länsstyrelsen i Norrbotten.