Ballingslövssjön

Ballingslövssjön och Ottarpasjön ligger c.a 10 km nordost om Hässleholm. Sjön ligger 41 m.ö.h. Största djup är 6 m. Näringsrik, problem med igenväxning på sommaren i den södra delen av sjön. Vid Sjömellet är Ballingslövs- och Ottarpssjön förbundna med en kanal.

Sjön erbjuder bl.a. ett fint gäddfiske.

Fiskarter: abborre, braxen, björkna, gädda, gös, karp, löja, mört, sarv, sutare och ål.

Minimimått för gädda och gös 40 är cm och för kräftor 11 cm.

Vid fångst av karp skall denna återsättas.

Fiskekort säljs bl.a av:
Wiktor Nilssons Järnaffär, Hästveda
Christensens Bygg & Foder, Hästveda
Sportfiske & VVS bolaget, Hässleholm
Ottarpstorp gårdsbutik, Ottarp 2186, Hästveda
Turistbyrån i Hässleholm
Sälj också av privatpersoner i närområdet, se hemsida för mer info.

Båtar finns för uthyrning.

Eldplats, badplats och toalett finns vid Sjömellet (se karta)

Fiskevården i sjön sköts av Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns Fiskevårdsområdesförening.

Mer info om sjöarna finns på hemsidan: www.fiske.ballingslov.nu/.