Ätran

Ätran är västkustens viktigaste vildlaxå. 243 km lång. Upprinner öster om Ulricehamn i Store mossen där den flyter norrut och genom sjön Nordsjön och vidare nordväst vid samhället Hössna/Önnarp. Här flyter ån norrut igenom sjöarna Vinsarpasjön och Lönern. Fortsatt norrut till samhället Åsarp där den svänger 180 grader och flyter vidare söderut ner genom Ulricehamn och sjön Åsunden, fortsatt söderut genom samhällena Hillared, Svenljunga, Ätran, Vessigebro och till sist mynnar den ut i havet i Falkenberg.

Tack vare ett kalkningsprojekt som pågått sedan 1978 och en intensiv fiskevård är laxen idag  självreproducerande i Ätran. Största biflöde är Högvadsån.

Ätran är ett klassiskt laxvatten på svenska västkusten. Sportfisket i Falkenberg har anor ända tillbaka till mitten av 1800-talet, då välbärgade britter och amerikaner kom hit för att fiska lax.

Laxen stiger normalt tidigt och bl.a 2009 togs två laxar på premiärdagen 1 april. Laxen i Ätran domineras av lax mellan fyra och åtta kilo, men större förekommer. Smålaxsteget efter midsommar är vissa år stort!

Tack vare Projekt Ätranöring kan man numera fiska på vild öring i Ätran på vissa sträckor mellan Hillared (Forsa) och nerström till Svenljunga. Fisket sker inom fiskevårdsområdena Forsa-Veka FVOF, Veka-Buttorp FVOF, Buttorp – Ljungafors FVO.


Sträckan Laxbron – Tullbron i Falkenberg

2,5 km av Ätrans nedre lopp från Tullbron och uppströms till Laxbron. Nedre delen består av en forssträcka ”Garvareforsen” denna är avsedd bara för flugfiske. På övre delen är samtliga nedan nämnda fiskemetoder tillåtna. Fiskeområdet ligger centralt i Falkenberg är lätt tillgängligt. Promenadvägar på båda sidor. Fiskestuga med möjlighet till självhushåll finns vid Laxbron. Här sker också obligatorisk invägning av fångsten. Infrysningsservice och försäljning av visst material kan erbjudas här.

Säsongen startar den 1/4. Då fångas främst havsöring, i början på maj kommer de första signingarna av stor blanklax. I mitten av juni stiger de mindre laxarna ”grilsen”. Säsongen avslutas den 30 september med fiske efter lekmogen lax.

Sträckan är poolindelad, vissa bara flugfiske och vissa enbart spinnfiske och på en del pooler är bägge fiskesätten tillåtna.

Fiskekort säljs av bl.a på Falkenbergs turistbyrå och genom fiskekortsautomat vid Laxastugan. Särskilt fiskekort fordras för fiske från båt. Högst två fiskande i varje båt.

Båtuthyrning:
Maxfångst: 2 fiskar/dag
Minimimått: Havsöring 450 mm, Lax 500 mm
Tillåtna fiskemetoder: Flugfiske och spinnfiske. Spinnfiske (mete) med räka är tillåtet ej mask. Fiskesträckan ”Garvareforsen-Tullbron” är reserverad för flugfiske från 1 maj.

Fångststatistik på sträckan Laxbron-Tullbron (rapporterad fångst):
2012: Lax: 263 st.


Ätrans nedre Fiskevårdsområde.

Sträcker sig från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg, cirka 150 meter uppströms Hertings kraftstation.

Fiskarter: Lax, havsöring, gädda, abborre, ål, lake, sutare och mört.

Tillåtna fiskemetoder är spinn, mete och fluga.

Fiskekort kan köpas hos Falkenbergs turistbyrå eller ICA Nära i Vessigebro.

Länk till hemsida: Ätrans nedre FVO, http://www.vessigebro.se/.