Åsnen

Åsnen, en sjö i södra Småland strax söder om Växjö. 139 m.ö.h. 150 kvkm. Största djup 14 meter, medeldjup 3 meter. Helge å rinner in i sjön i norr vid Odensjö. Åsnen avvattnar bl.a. Mörrumsån. Sjön är väldigt flikig och består av många vikar, öa och fjordar, har en strandlinje på 74 mil. Sjön ligger till stora delar inom naturreservat. Sjön är indelad i tre olika fiskevårdsområde som all ingår under Åsnens FVO.

Arter: abborre, björkna, raxen, gädda, gös, karp, lake, mört, nors, sarv, sik, siklöja, sutare, ål m.fl.

Sjön är lämplig för all slags fiske, både trolling, mete, spinn och pimpelfiske på vintern.

Några rekord: gädda 23,9 kg, gös 14,2, abborre 3 kg och ål 3,6 kg.

Fiskekort säljs på ett flertal ställen, bl.a. IFiske.se och av de som återfinns på listan över boende/logi och turistbyråerna nedan.

Det finns en enklare djupkarta över Åsnen som är framtagen av Skogsvårdsstyrelsen att köpa på turistbyråerna och de flesta campingplatser runt sjön.

Båtuthyrning finns på ett flertal ställen, se lista över boende/logi nedan.

Kålsjön
På Getnö finns en mindre sjö (14 hektar) som heter Kålsjön, för att få fiska här krävs ett specialfiskekort. I denna sjö bedrivs s.k. Put&Take-fiske efter inplanterad öring och regnbåge. Det finns även bestånd av spegel- och gräskarp.