Arbogaån

Å i södra Västmanland, norra Närke och en bit i nordvästra Södermanland. Rinner mellan sjön Väringen och sjön Galten (Mälarens västra del).

Öring och regnbåge har utplanterats sedan 1983 i ån.

Fiskarter: asp, abborre, braxen, björkna, färna, gädda, gös, id, lake, löja, mört, nors, regnbåge, ruda, sarv, sutare, öring, ål.


Sturefiskarnas kortfiskeområde mitt i Arboga

Arboga FVF har sedan 1939 förvaltat sträckan från Röfors uppströms till Reutersberg nedströms Arboga, undantaget norra sidan av ån, från båtklubben (östra bron) och nedströms. Sedan 2006 är det Sturefiskarna i Arboga som arrenderar fiskerätten i ån. Nuvarande sträckning Höjen bron till Östra bron. Undantaget norra sidan mellan Västra bron och Strömsnäs bron. Kyrkogården angränsar till ån där.

Regnbåge utplanteras årligen i fångstfärdig storlek, och har gjorts så sedan 1983. Öringyngel utplanteras årligen. Tidigare har det varit romutsättning.

Fisket efter nors med hjälp av sk. sänkhåv har gamla traditioner i denna å. Även till detta fiske kan man också lösa fiskekort.

Fiskarter: asp, abborre, braxen, björkna, färna, gädda, gös, id, lake, löja, mört, nors, regnbåge, ruda, sarv, sutare, öring, ål.

Fredningstider: Asp 1 april – 31 maj. Öring 15 september – 31 december.

Försäljningsställen:
Zoo Butiken, Järntorget i Arboga
Bilisten, korsningen Kapellgatan – Munkgatan
Arboga Turistbyrå

Kontaktinfo till Sturefiskarna: http://www.sturefiskarna.se.