Anten

Sjön Anten strax nordväst om Alingsås i västra Västergötland, klarvattensjö med stränder av svallad morän. 65,9 m.ö.h. Omgivningen närmast sjön utgörs till största delen av blandskog med stort inslag av ek. En tredjedel av strandlinjen mestadels i norra delen av sjön utgörs av jordbruksmark. Vattnet som tillförs Anten kommer via småbäckar och åar från ett tillrinningsområde som är 11 gånger större än sjöns yta. Sjöns södra utflöde är reglerat. Utflödet rinner via Ålandasjön till Mjörn och vidare ut i Säveåns vattensystem.

Areal: 1853 hektar. Maxdjup: 30 meter. Medeldjup: 16,5 meter.

Anten är en mycket fiskrik sjö med ca 18 olika fiskarter. Abborren är den dominerande arten men där finns också fina bestånd med gädda, siklöja, mört, öring, lake och ål. Gädda på över 12 kilo har fångats så sent som 2007.

Vid badplatsen i Looviken i sjöns nordöstra del, finns båtramp för trailers samt särskild traileruppställningsplats. Även i Gräfsnäs finns det möjlighet att sjösätta båten.

Öringen är fredad 15/9 – 31/3.
Minimimått: 40 cm

Fiskekort sälj bl.a av:
Alingsås turistbyrå
JFK Jakt & Fiskekompaniet, Alingsås
Statoil, Alingsås
Wollmars Sportfiske, Borås