Ånnsjön

Sjö i västra Jämtland, i Åre kommun. 2700 hektar. 526 m.ö.h. Ånnsjön är den största av flera sjöar i en bassängartad sänka, omringad av fjäll på alla sidor utom mot nordost. Sjön är en nästan cirkelrund platåsjö, med en diameter på ca 10 km. Fjällälvar som Enan och Handölan är Ånnsjöns största tillflöde. Dessa älvar har ett gemensamt utlopp i sjön, vid detta utlopp har Handölsdeltat bildats, vilket är sjöns största deltaområde. Stränderna har skiftande utseende med kilometerlånga sandstränder, klapperstensstränder, frodiga vegetationsstränder och erosionsstränder, där sjön grävt sig in i myrarnas torvlager.

Sjön är en mycket fin fågelsjö, mängder av fågelskådare besöker området varje år.

I Ånnsjön finns storvuxna bestånd av röding och öring. Öringen förekommer dels som uppströmslekare i Handölan, Järpån, Rekån, Bunnran och Harrån och dels som nedströmslekare i Landverkströmmen. Även kanadaröding finns inplanterad i sjön.

För att ta sig till Ånnsjön kan man cirka 3 km väster om Ånn svänga av från väg E 14 söderut mot Klocka. Efter cirka 2-3 kilometer är man framme Klocka där det finns möjlighet att köpa fiskekort och hyra båt. En annan möjlighet är att fortsätta på E 14 till Enafors för att där svänga av söderut mot Handöl, där det också finns möjlighet att köpa fiskekort och hyra båt.

Karta över Ånnsjön, Handöl med omnejd

OBS! Endast delar av Ånnsjön är upplåtet som fiskevatten för fiskekortsinnehavare.


Ånnsjöns kortfiskeområde
Erbjuder ett exklusivt sportfiske på 2700 hektar i sjön. Gränserna är sommartid i sjön markerade med bojar. Vintertid är gränser markerade med ruskor. De som färdas med båt uppmanas vara uppmärksamma på utlagda nät.

Fiske:
Ånnsjön har ett mycket fint fiske med ursprungliga stammar av öring och röding. Vid midsommartid då insektslarverna kläcks, är fisket som bäst. Augusti månad är också bra. Då är vattnet varmare och fisken mer rörlig. För fiske i fjällvatten är ett lätt haspelspö eller flugspö klass 5-6 eller 6-7 lämpligt. Minimigränsen för fångad fisk är 20 cm.

För fångst av kanadaröding rekommenderas att fiska av djupkanterna på de stora djupområde som återfinns i sjöns östra och södra delar. Vill man ha vanlig röding är en liten rapalawobbler efter en ytparavan ett bra tips.

På ön Järpön finns en liten tjärn som kallas Renattjärn, här är det för tillfället fiskeförbud. I tjärnen finns ett bestånd av öring och röding.

Fiskerättsägare:
Samrådsgr. Ånnsjöns fiske
Granöns samfällighetsförening
Handöls Skifteslag Samff.
Klocka skifteslag
Statens fastighetsverk

Fiskekort kan köpas på:
Online genom: IFiske.se
Fiskekortsautomat i Handöl (vid infarten till elljusspåret)
Pensionat Handöl
Lilla Åreskutan Camping, Ånn
Ånnsjöbua, Ånn
Hanris café, Handöl
Uno-X, Storlien
Fiskesevice, Östersund
Enaforsholm Friluftsgård
Klocka Gård, Klocka, båtuthyrning