Ammerån

Å i Jämtland som rinner upp i sjöarna Fyrsjön/Hammerdalssjön/Solbergsvattnet, dessa har sina källflöde från Hotagsfjällen, i dessa sjöar mynnar bl.a  Öjån, Storån, Fyrån. Efter Fyrsjön startar den ”egentliga” Ammerån som tills slut flyter ut i Indalsälven vid samhället Ammer i söder, c.a 7 mil öster om Östersund. Älven har sk skogsälvskaraktär. Ammerån biotopvårdades 1990-1991.

Ån är ca 70 km lång, totalt avrinningsområde är 3 098 km². Eftersom Ammerån rinner upp i kalkrika marker är den relativt opåverkad av försurningen. Insektsrik å. Ammeråns vattensystem är Indalsälvens näst största tillflöde. Hela vattensystemet är sedan 2002 fritt från vattenkraftutbyggnad, då Edeforsens kraftverk nära Hammerdal revs.

Ammerån har bra fiske i början av säsongen med imitationer av gröna frilevande nattsländelarver.

Nedre delen av Ammerån är stor och mäktig med bra chans till  storharr. De sträckor som är mest intressanta för flugfiske ligger på den 17 km långa sträckan nedströms selet vid Överammer.

Den övre delen ( från Solbergvattnet och nerströms) innehåller ett stort antal forsområde. T.ex. Språnghällan, Skyttmoforsen Höghällan. Grov öring och stor harr. Genom små skogsvägar är många av forsarna lättillgängliga.

Torrflugefisket börjar i Ammerån runt 7:e juli och blir sedan bara bättre fram till senhösten. Obs. att torrflugefisket i Ammreån är väldigt beroende av vattennivå varför man bör ha kontakt innan för att kolla av nivån.

I Övre Ammeråns fiskevårdsområde, 15 km lång, är harrfisket bäst i Flyforsen, Slagströmmen och Prästströmmen, medan öringfisket är bäst i den 1,5 km långa Borgforsen. I Övre Ammeråns FVO, vid Skyttmon finns fiskeservice som boende servering m.m.

Alternativt fiske i Öravattnet med fiske på öring, röding och fin abborre. Laxsjön är ett annat alternativ med fint fiske på grov gädda och sik. Om torrflugefisket inte satt igång när ni besöker ån så kan Indalsälven veckan efter midsommar och framåt erbjuda ett kanontorrflugefiske. Då är det också fint torrflugefiske efter öring och röding i skogstjärnarna.

Ammerån är uppdelat på tre fiskevårdsområden:

Solberg-Vikens FVO (Sträcka från Fyrsjön och nerströms till Grundflyn)
https://www.natureit.se/sv/area/solberg-vikens-fvof

Övre Ammeråns FVO (Sträcka från Grundflyn och nerströms till där Röningsbäcken rinner ut i Ammerån) https://www.natureit.se/

Nedre Ammeråns FVO (de sista 30 km av ån, sträcka som lämpar sig för fiske efter harr och öring)

Fiskekort till de olika områdena kan köpas på flera ställen längs med ån. Håll utkik efter skyltar längs vägarna.