Alsterån

Å i mellersta östra Småland. Total längd 125 km. Alsteråns avrinningsområde är 1525 km2 stort. Ungefär lika stor del av avrinningsområdet ligger i Kronobergs län som i Kalmar län. Rinner upp i sjön Alstern strax öster om Lenhovda. Flyter österut genom bl.a samhällena Alstermo, Fröseke, Alsterbro, Blomstermåla och Ålem. Avvattnar bl.a sjöarna Hindsjön, Allgunnen, Rummesjön, Hultsnäsesjön och Barnebosjön på sin väg österut. Ån mynnar ut i Kalmarsund vid Pataholm. Viktigaste biflöde är Badebodaån. Främst erbjuds fiske på öring. Men även gädda och abborre finns i alla lugnvatten. Bl.a har det i juni 2003 fångats gädda som vägde 16,7 kg i Alsterån.

Bland specimenfiskare i Sverige har åns nedre delar vid Pataholm gjort sig känt som en bra fångstplats för braxen.


Uvasjöns FVOF

Sträcka av Alsterån från Fagraström och nerströms till och med Uvasjön, vid samhället Fröseke, en sträcka på ca 7 km.

Fiskekort kan köpas genom bl.a IFiske.se

Mer info finns på: http://www.uvasjonsfvof.se/ och https://sites.google.com/site/uvasjonsfvof/home.


Hornsö Kraftverk – Duveströms Kraftverk

Alsteråns fiskevårdsområde, en 7 km lång sträcka av Alsterån. Fiskevårdsområdet börjar vid Hornsö Kraftstation och sträcker sig ner till Duveströms kraftstation i Blomstermåla. Åns lopp är omväxlande lugnflytande och snabbt strömmande.

Föreningen Fiske & Fritid i Blomstermåla har fiskerätten på två sträckor inom detta område:

Sandbäckshult sträcka
Fiske på öring, gädda, abborre.
Finns en speciell avsatt flugfiskesträcka uppströms Näset i den södra förgreningen om ön Kvilleholm.

Fiskekort säljs av:
Coop, Mönsteråsvägen 8, Blomstermåla
Alstergården Hotell & Restaurang, Storgatan 75, Blomstermåla.
Sporttjänst på Storgatan 47, Mönsterås

Strömsforssträckan
Put&take fiske på regnbåge, men finns även bestånd av öring, lax, abborre och gädda, Observera all lax och öring fisk skall återutsättas.

Fiskekort säljs av:
Genom Swish (se hemsida)
Speltorget i Blomstermåla

För mer info om regler kartor och annan gå till föreningen Fiske & Fritid i Blomstermålas hemsida: http://fiskeochfritidiblomstermala.se.


SVEASKOG Sträcka

Från sjön Allgunnen och ner till Hornsö kraftverk. Delar av denna sträcka arrenderades förr av Sveriges Flugfiskares Förening. Nu ingår delar av denna åsträcka i Sverigefiskekortet. För mer detaljer om exakta fiskezoner gå till hemsidan för SVEA Fiskekortet.