Almaån

Almaån flyter från Finjasjön vid Hässleholm i norra skåne ut till Helgeån vid Hanaskog. Ca 43 km lång. Biflöde: Lillaå, Hörlingeån, Farstorpsån. Almaåns källflöden är Mjölkalångaån, Matterödsån, Hovdalaån och Tormestorpsån

Almaån är kanaliserad på en sträcka av cirka 3 kilometer 2 mil NV om Kristianstad, just öster om Gumlösa kyrka. Förmodligen är projektet genomfört av de närbelägna godsen Vanås eller Sinclairsholm. Kraftstationer finns vid Brittedal och Spånga

Fiskearter: Abborre, färna, grönling, gädda, id, lax, mört, ål, öring.

Ån är känd för ett bra färna fiske. Färnor på över 3 kilo är fångade. Bl.a fångades en färna på 3305 gram 2001.

Fiskekort:
IFiske.se
Hässleholms turistbyrå
Statoil Grönängsplan, Hässleholm
Säljs också hos privatpersoner i bl.a Fjärlöv och N Sandby.

Fiskesträckor:

Almaåns mellersta fiskevårdsområde (Från utflödet från Finjasjön ner till gräns mot Lien-Aska vid Brittedal)

Almaåns övre fiskevårdsområdeföringing föreningens sträcka av ån börjar vid Finjasjön och sträcker sig ner till Strömsfors och Brittedal. Gränsen går på norra sidan av ån vid gränsen mellan byarna Algustorp och Lien, i ovankanten av Brittedalsdammen. På södra sidan av ån vid gränsen av byarna Nääs och Aska stax nerströms Strömsfors. Fiskekort bl.a genom IFiske.se
Mer info finns på sidan: http://www.almaovre.se/

Almaåns nedre fvo (från Gumlösa ner till utflödet i Helgeån)


Externa länkar

http://www.almaovre.se/ Almaåns Övre FVO