Åkers Fiske, Åkers Kronopark

Sportfiske i vildmarksmiljö, kronoparken ligger intill Åkers Styckebruk mellan Södertälje och Strängnäs. Ett c:a 50 kvadratkm stort område med bergslagsnatur, med fiske i både Put&take-vatten och i ett antal andra sjöar med god tillgång på olika fiskarter. Kronoparken är livligt besökt inte bara av sportfiskare utan också av vandrare, kanotister, ornitologer, geologer, bär och svampplockare. Området delas av kommunerna Gnesta och Strängnäs.

Varannan vecka fylls sjöarna på med fisk, mest är det regnbåge men även röding sätts i. Vikten på isatt fisk varierar mellan 0,7 – 5 kg.

För fiske i Put and Take sjöarna krävs ett dygnskort gällandes i 24 timmar eller tills man fångat 3 laxartade fiskar. Dygnskortet gäller även i de övriga vattnen under samma tid, så har man fångat sin ranson av ädelfiskar kan man fortsätta vid något annat vatten och fiska efter annan typ av fisk

I de ”vanliga fiskevattnen” gäller ett särskilt fiskekort som lämpligen köps som årskort.

Dygnskorten gäller for fiske i: Tallsjön, Holmsjön och Älgsjön, (mete, spinn och flugfiske samt på vintern även pimpelfiske). Endast ett redskap per fiskare. Fiske från flytring är tillåtet i Älgsjön.

Kanotfiskekort gäller för de som har för avsikt att paddla genom Marvikarna och Visnaren.

Observera begränsningarna i Holmsjön, där är fiskeförbud på nordöstra sidan av Holmsjön.

Kortpriser 2019 (med reservation för ändringar)
Dygnskort för sjöar med laxartade fisk: 160 kr (fångstbegränsning: 3 laxartade fiskar/dygnskort)
Årskort finns även till Älgsjön (1600 kr)
Årskort till vanliga sjöar: 100 kr
Barn upp till 16 år fiskandes med målsman behöver ej lösa separat fiskekort, vid fiske utan målsman gäller ordinarie pris.
Fiskekort säljs i området (kortautomat). Se hemsidan för övriga säljställen.

Information om området kan fås av: Erik Eriksson 070-6264546.
Hemsida: http://www.akersfiske.se.