Abborrtjärn

20 hektar stor, 153 m.ö.h. ca 10 km norr om Överklinten vid Brattliden. Fiske från land.

Fiskbestånd: Abborre, harr, regnbåge, röding och öring.

Fiskesäsong: Hela året. (förutom vid isläggningen och när inplantering sker).

Fiskekortförsäljning: Privatpersoner i Brattliden och i Smårödingen.

Vägbeskrivning: Kör väg 651 från Robertsfors mot Överklinten. Sedan 5 km mot Korssjön, skyltat härefter.