Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Fiskevattenguide Småland -

Smålands landskapsvapen

Fiskevatten i Småland

Fiskeguider, fiskecharter

Fiskevårdsområdesföreningar

Boende

Artiklar/Litteratur om fisket

Externa länkar

Fiskebutiker

Fiskevatten hela Sverige

Startsida

 

blå linje

Fiskevatten (Klicka på länken för varje fiskevatten för mer detaljerad info)

Allgunnen, sjö i östra Småland, mellan Högsby och Nybro. Bl.a. fint gäddfiske

Alsterån å i mellersta östra Småland. Öringfiske, regnbåge, även bra specimenfiske på braxen.

Bolmen, stor sjö i västra Småland, fint fiske på gös, gädda och abborre och ett flertal andra arter.

Bruddesjön, del av sjön Allgunnen (Högsby) i Allgunnens fiskevårdsområde

Byasjön sjö inom Markaryds FVOF. Gädda, abborre, gös, sarv, mört, ål, sutare, lake och braxen. 

Emån Världsberömt lax- och havsöringfiske. även fiske på abborre, gädda och stationär öring.

Gustavsfors FVO, sträcka i Helgeån, södra Småland erbjuder bl.a fiske på öring, regnbåge, harr. Fint flugfiskevatten.

Helgeån å i södra Småland och norra Skåne, erbjuder varierat fiske på bl.a öring, lax, abborre, gädda, gös, färna, lake, mört, braxen, regnbåge m.fl.

Hjortseryd Vildmark i sydvästra Småland. Öring, regnbåge, abborre och gädda i flera naturvatten.

Hossmoån (Ljungbyån) mindre å i sydöstra Småland, vid Kalmar. Fiske på bl.a grov abborre och braxen. Men även bra fiske på havsöring.

Hultebräan sjö i sydöstra Småland, öster om Emmaboda. Fiske på abborre, gös, gädda, sutare, sarv, braxen m.fl.

Jetesjön, sjö i sydvästra Småland. Put&Take fiske, öring, regnbåge, bäckröding men även fiske på abborre och gädda.

Juttern, sjö i norra Småland och södra Östergötland. Känd för många fångster av storgös. Även bra fiske på abborre och gädda.

Kalven, sjö ingående i Allgunnens (Högsby) fiskevårdsområde

Kassen put&take sjö sydväst om Värnamo, fiske på regnbåge och öring.

Klockesjön, (del av sjön Örken), sjö mitt i Småland, erbjuder bra fiske på abborre och gädda, även bestånd av öring.

Klocksjön, sjö inom Markaryds FVOF. Gädda, braxen, abborre, gös, mört, sarv, sutare, lake och ål.

Kålsjön, put&take sjö på Getnö i Åsnen, regnbåge och öring.

Kättlagöl, tidigare put & take fiskesjö i mellersta Småland vid Kosta. Stängt sedan 2006.

Lagan, å i södra Halland och i Småland.

Laxsjön,  sjö i södra Småland, vid Skruv. Put&Takefiske på regnbåge och öring.

Ljungbyån (Hossmoån) mindre å i sydöstra Småland, vid Kalmar. Fiske på bl.a grov abborre och braxen. Men även bra fiske på havsöring.

Ljungsjön, vildmarkssjö i sydvästra Småland. Ligger inom Vänneåns FVO. Fiske på utplanterad öring.

Lokasjön, sjö inom Markaryds FVOF. Gädda, abborre, gös, sarv, mört, ål, sutare, lake och braxen.

Lyckebyån, å i östra Blekinge som rinner upp i södra Småland, Fint fiske på bl.a havsöring.

Markaryds FVO, fiskeområde i södra Småland, bjuder på varierat fiske efter främst gädda braxen och abborre. Fiske i ett flertalsjöar och Lagan.

Mosjön, naturligt bestånd av gädda, aborre och vitfisk, vid Emmaboda. Extern länk

Mossasjön put & take fiskesjö vid Gnosjö. Extern länk

Möckeln, sjö i södra Småland, bra fiske på gös och gädda

Mörrumsån, å i västra Blekinge och Södra Småland. Berömd för sitt lax och havsöringfiske

Nissan, å i mellersta Halland och västra Småland med bl.a. fint laxfiske.

Norra Nissadalens strömfiskeområde, strömvattenfiske efter öring och regnbåge

Radan, biflöde till Svanån, Nissan, ingår i N. Nissadalens strömfiske, öring och regnbåge.

Ralången, sportfiskesjö i norra Småland, vid Aneby. Känd bl.a för sitt gösfiske.

Risebo, Sportfiske- och vildmarksområde. Fiske i sjöar och tjärnar efter utplanterad regnbåge och öring, även fiske i sjöar med abborre, gädda, sutare m.fl.

Ronnebyån, å i södra Småland och mellersta Blekinge. Fiske på bl.a havsöring och grov regnbåge. Fiske längre norrut på bla. gädda, abbore och bäcköring.

Rusken, sjö i mellersta Småland. Bra fiske på gös. Men även bestånd på gädda, abborre.

Skärsjön, sjö inom Markaryds FVOF. Främst känd för sitt fina fiske på karp, (fjäll-, spegel-, gräskarp)

Smålandsfiskarnas fiskecamp i Slageryd, put/&take fiskevatten med vakvillig öring och regnbåge.

Solgen, sjö i norra Småland strax söder om Eksjö. Främst fiske på gös och abborre. Bra isfiskesjö.

Sommen, sjö i Östergötland, Småland. Bra trollingfiske på röding. Även abborre, gädda, öring, gös och ål.

Storsjön, sjö i nordöstra Småland inom Hannäs socken, vid Rumma. Bestånd av abborre och gädda.

Strömhults Sportfiske, högklassigt flugfiske efter grov regnbåge och öring i såväl strömmande som stilla vatten, västra Småland. Både Put&Take och vild fisk.

Svanån, biflöde till Nissan, ingår i N. Nissadalens strömfiske, öring och regnbåge

Svartegöl, put&take vatten ca 3km väster om Visselfjärda, Småland. Extern länk

Svartesjön, sjö inom Markaryds FVOF. Gädda, braxen, abborre, gös, mört, sarv, sutare, lake och ål.

Svartån, å i Småland-Östergötland. Mycket bra fiske på bla. färna och sarv. Populärt vatten inom specimenfiskekretsar.

Säbysjön sjö i norra Småland vid Tranås, erbjuder ett fantastiskt naturligt fiske på gös, gädda och abborre.

Södergård f.d put & takefiske på regnbåge, ingick i Markaryds FVOF.

Södra Wixen, (Södra Vixen) fin fiskesjö i norra Småland, vid Eksjö. Gädda och abborre.

Tenhultasjön, fiskesjö i norra Småland, främst fiske på gädda, gös och abborre

Törn sjö i sydöstra Småland, söder om Emmaboda. Fiske på abborre, braxen, lake, gädda, sutare m.fl.

Vattlasjön, ingår i N. Nissadalens strömfiske, öring och regnbåge. Put&Take sjö.

Vidöstern, stor långsmal sjö i mellersta Småland. Erbjuder fint fiske på gädda, gös och abborre.

Vindommen, sjö i nordöstra Småland. Bra bestånd av bl.a gös, men också abborre, gädda, sutare

Vänneån, å i sydvästra Småland och sydöstra Halland. Klassiskt flugfiskevatten. Bjuder på öringfiske.

Vättern, sjö i Småland, Närke, Västergötland och Östergötland, 1899 kmē. Bestånd av gädda, gös, abborre, röding, lax och öring.

Yxningen, sjö i Småland och Östergötland. Fiske på gädda, öring, röding m.fl.

Åsnen, stor sjö i södra Småland. Fint gädd- och gösfiske.

Ödevaten sjö i sydöstra Småland, öster om Emmaboda. Fiske på abborre, gädda, sutare m.fl.

Örken, sjö mitt i Småland, erbjuder bra fiske på abborre och gädda, även bestånd av öring.

Örsjön, bra sportfiskesjö på gränsen mellan Skåne och Småland norr om Osby, bjuder på fiske efter bl.a abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sutare och öring.

 

blå linje

Externa länkar om fisket i Småland

Länsstyrelsen i Jönköpings län - F

Länsstyrelsen i Kronobergs län - G

Länsstyrelsen i Kalmar län - H

Visit Småland, https://www.visitsmaland.se

 

blå linje

Artiklar om fiske i Småland

Rusken, ett stensäkert gösvatten
Småländska sjön Rusken är en bra gössjö med fiskecamper och båtuthyrning intill stranden. Fiskejournalen skickade ett team, med trollingexperten Lars ”Rydarn” Fornander i spetsen, för att gå på djupet med fisket. Han visar vägen till rätt teknik och berättar vad som krävs om gösarna är tröga. (Artikel från Fiskejournalen.
Publicerad med tillstånd av Adventure of Småland, Otto Seitz 2014-02-03)

Rödingfiske i badbyxor, Björn Blomqvist 1991.
Världens största insjölaxar har under gångna vintern visat på
Vättern som en ypperlig trollarsjö. För de lokala fiskarna är det dock främst sommaren och rödingen som intresserar. Björn Blomqvist har intervjuat en av sjöns mest framgångsrika djuptrollingveteraner. Här är var, när och hurtips från Vättern bästa och lättillgängligaste rödingstråk. Hela artikeln är publicerad i Sportfiske nr. 7/8 1991

De skapar nya drömvatten i Emån, av Svenne Andersson 1991
Sportfisket i Emån har i nästan hundra år varit synonymt med Ulfsparres Em och fisket i de berömda poolerna nära mynningen. Men i fjol, när en rekordöring klippte Roland Maxes fluga strax öster om Fliseryd, blev det ett plask som gav genljud i hela Sverige. Träget fiskevårdsarbete håller på att öppna miltals med nya, underbart vackra, laxfiskepooler.
Hela artikeln är publicerad i Sportfiske nr. 4. 1991

Storgäddan i Tennhultasjön 1991
Thomas Lindwall, 16 år, från Lekeryd har fångat en rekordgädda. Han berättar själv om kampen med sitt livs största fisk. Hela artikeln är publicerad i Fiske för Alla nr. 2. 1991

Engelsmännen avslöjade Vrigstadsån, av Risto O Seppänen
Det behövdes engelska meteproffs, för att vi skulle få upp ögonen för Vrigstadsån, som ett intressant fiskevatten. Vrigstadsån är inte bara ett bra metevatten, där finns också gädda, gös, abborre och öring. SPORTFISKE provfiskade i ån försommaren 1990.
Hela artikeln är publicerad i Sportfiske nr. 5. 1991

Havsöringar på glid - leds förbi kraftverket i Emån, av Pelle Klippinge 2009.
Ett galler som släpper igenom utvandrande fisk utan kraftförluster för bolagen. En märkligt enkel lösningpåproblemet som någon borde ha kommit på för länge sedan. Hela artikeln är publicerad i Fiske för Alla nr. 6 2009

Vårfiske i Emån, av Lennart Agensjö 1976
En östkustälv som inte står Mörrum efter i fint fiske är Emån. Det är landets enda älv som avslutar sitt lopp vid havet med forsar. Alla andra åar har delta eller ett lugnt utflöde vid havet. Hela artikeln är publicerad i Fiskejournalen nr. 4 1976

 

blå linje

 

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017