Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Nissan -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Halland  /  Småland

blå linje

Å i mellersta Halland och västra Småland. C.a 186 km lång. Upprinner i Småland i området mellan Bottnaryd och Jönköping. Mynnar ut i Laholmsbukten vid Halmstad. På sin färd ner mot havet rinner den bl.a. igenom Gislaved, Smålandstenar, Hyltebruk, Oskarsström och Halmstad. Gädda, abborre, lax, havsöring och öring.

Fiskeområden:

Fiskesträcka Oskarström - mynningen i Halmstad, lax- och havsöringfiske

Norra Nissadalens strömfiskeområde, strömvattenfiske efter öring och regnbåge

Nissasjöarnas Fiskevårdsområde, fiske i Nissan från bron (Alabo stock) nordost om Öreryd till gamla bron vid Båraryd by.

 

blå linje

Nissan på Sverigekartan

Smålandskarta

Fisketips

Artiklar om Nissan

Notiser om Nissan

 

blå linje

Fiskesträcka Oskarström - mynningen i Halmstad (Nissans nedre FVO)

Fiske är tillåtet från Oskarström (dammen vid Ry bruk) till utloppet i havet, men får endast bedrivas i angivna pooler. Lax och havsöringfiske. Fiskeområdet är indelat i 9 st pooler. Vissa är reserverade för enbart flugfiske. Poolgränserna är tydligt utmarkerade med skyltar. Se områdeskarta
Man får ta högst 3 laxfiskar per dag och minimimåtten för lax är 50 cm räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets. För öring gäller 40 cm. Får man en fisk som är mindre än dessa mått måste den genast återutsättas i ån. Utförliga regler finns på kortförsäljningsställena. Efter att fisket avslutats så skall fångsrapport inlämnas. Denna lägges på vanlig postlåda, portot är redan betalt.

Den mest kända fiskeplatsen är "skafferiet" på åns östra sida nedströms Slottsmöllans vattenkraftverk. Längre upp i ån är platser som t ex taxipoolen, militärvadet och Heljarpsforsen kända fiskeplatser. Två platser är enbart öppna för flugfiske. Vid vissa platser finns speciellt anlagda parkeringsplatser i närheten av ån. Det är endast i centrum som det finns tillgång till toalett.

Fiske får bedrivas med flug- spinn- och metspö. Endast ett spö per person. Fiskefrån båt ej tillåtet. Ryckfiske är absolut förbjudet. All fångad utlekt laxfisk (besor) skall återutsättas.

Fiskearter: Lax, öring, abborre, gädda, ål

1998 fångades det ungefär 175 laxar (rapporterad fångst)
2012: 200 laxar, största lax var på 14,6 kg, spinnflugfiskad, 2012-08-10. Största öring var på 4,6 kg, spinnfiskad, 2012-03-11
2015: 156 fångade lax och 780 öringar.
(rapporterad fångst)

Områdeskarta

Fiskekort säljs hos:
Turistbyrån
Sportfiskehandlare
: Wittlocks Sportfiske
Vandrarhemmet Birkagården i Åled
Relax Fishing

Besök gärna Nissans Sportfiske poolbeskrivningar, vägbeskrivning m.m.

 

blå linje

Norra Nissadalens strömfiskeområde
Sverigekarta
Karta över området

Stängt sedan 2010

Nyhet från Länsstyrelsen i Jönköpingslän 2010-06-07:
Från och med i år är det förbjudet att fiska öring i Nissan och dess biflöden inom Norra Nissandalens Fiskevårdsområde. Anledningen till detta är att öringbeståndet inte har återhämtat sig trots omfattande åtgärder.

4 mil sydväst om Jönköping vid Norra Unnaryd ligger Norra Nissadalens strömfiskeområde. Området är ett unikt sportfiske- och vildmarksområde i Jönköpings kommun. Tillsammans med biflöden Svanån och Radan, bildar Nissan här ett över tre mil sammanhängande strömvattenområde, samt två sjöar. Målsättningen är att tillgodose så många kategorier fiskare som möjligt, allt från nybörjare till den erfarne fiskaren.
Fiskarter: Öring och regnbåge.

Området är indelat i tre olika zoner:
Zon 1, omfattar Spaforssträckan och hela Svanån.
Zon 2, omfattar Vattla sjö samt Nissan nedströms sågverket.
Zon 3, omfattar Nissan uppströms sågverket till nedströms Vallgårda Idrottsklubb.

Fiskesäsong: Perioden maj-september är fisket bäst.

 

blå linje

Nissasjöarnas Fiskevårdsområde

Fiske i Nissan från bron (Alabo Stock) nordost om Öreryd till gamla bron vid Båraryds by.

Se områdeskarta

I strömmen vid Ålgårdsfallet finns fortfarande möjlighet för flugfiskaren att komma i kontakt med en och annan öring, även om det inte sker så ofta.

Nissan från Södra Gussjön till gamla bron i Båraryd är bitvis svårtillgänglig från land men hela sträckan är farbar med båt och man kan härigenom nå många fina platser för mete och spinnfiske

Flugfiskesträckan vid Nissaforsbruk: Strax efter lövsprickningen och en månad framöver är kanske den bästa tiden att prova öringfisket både här utmed flugfiskesträckan vid Nissaforsbruk och uppe vid Alabo Stock.

Nissan vid Nissaforsbruk har ett, inte alltför stort, men stabilt bestånd av öring med förhållandevis god medelvikt.

Den övre delen från dammen och ner till och med strömmen nedanför f.d turbinutsläppet är vad vissa kallar ett fickfiske. Det gäller verkligen att få flugan i exakt position.

Ibland kan du förledas att tro att öringen vakar flitigt, något som faktiskt är sällan förekommande i detta vatten.

Mer flugfisketips

Fiskekortsförsäljning:
IFiske.se
Isaberg Mountain Resort, Hestra
Hestravikens Wärdshus, Vik
Gipro Fiske, Gislaved
Preem, Hestra
Öreryds Vandrarhem, Öreryd

För mer info besök: http://www.nissasjoarna.se/

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Vandrarhemmet Birkagården, Åled, Halmstad

Tallhöjdens Hotel & Restaurang, rum och stugor i Simlångsdalen

 

Redskapsbutiker

Go Nature i Halmstad AB

Wittlocks Sportfiske

Gipro Fiske

 

Turistinformation

Halmstads turistbyrå, Halmstad

 

Externa länkar

Nissans Sportfiske

Nissans vattenvårdsförbund

Nissans Vänner

Relax Fishing

Nissasjöarnas FVO

 

Fiskeartiklar om Nissan

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Nissan till oss, maila hit

 

blå linje

Fisketips/info:

Inskickat 2015-05 av Henrik Andersson
Ang fiske Alabostocksträckan inom Nissasjöarnas FVO:
Enklast tar man sig till Alabostocksträckan genom att ta bilen norrut från stugbyn och svänga höger 600 meter efter macken och avtagsvägen till Öreryd. Håll sedan höger och kör mellan tallplanteringen och den grävda dammen i grustaget och ta sedan tvärt vänster, så kommer Du till vindskyddet som ligger i omedelbar anslutning till de strömmande delarna av denna sträcka av Nissan.
Ett vackert strömfiskevatten med potential för både öring och en och annan regnbåge. Bäst fiskar man de, på kartan utmärkta delarna, med flugspö eller ett lättare haspelspö.
En flugfiskare som behärskar underhandskastet har här ett trevligt vatten.
Det finns anledning att poängtera att fisket här är ett smygfiske. Bra flugval kan vara imitationer av gul forsslända, åsandsländan, flicksländenymfer, samt Streaking caddis och harörenymfer.
Bra betesval för haspelfisket är mindre jiggar, småspinnare i guld och koppar eller kanske någon miniwobbler eller varför inte plastkula med flugor.
Strax efter lövsprickningen och en månad framöver är kanske den bästa tiden att prova fisket både här vid Alabo Stock och utmed flugfiskesträckan vid Nissaforsbruk. Längre ner i de lugnare delarna är det stora möjligheter att få kontakt med gäddor av hyfsad kaliber. Här kan mete med levande betesfisk vara effektivt, men en och annan krokodil låter sig också luras av en rätt placerad gäddfluga. Det finns anledning att påtala att man varken på denna sträcka eller på flugfiskesträckan vid Nissaforsbruk får fiska över huvud taget den 16/9 – 31/3.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-01-01
Dåligt fiske under 2016, endast 6 laxar har fångstrapporterats.

<xx><

Från 2015-11-17
Årets laxfiske i Nissan, mellan Halmstad och Oskarström, verkar ha varit rekordartad. Fiskevårdsområdet har fått inrapporterat 156 fångade lax och inte mindre än 780 öringar. Inte minst det sistnämnda överträffar tidigare års siffror.

Från 2012-12-31. Det var i Nissan och i havet utanför Halmstad som den berömda Halmstadlaxen fångades och exporterades redan på 1600-talet. Det fiskades mycket lax i våra åar men på 20-talet fångades de sista laxarna, pga försämrad vattenkvalitet. Nu är laxen tillbaka, till stor glädje för alla sportfiskare. Genom Nissans fiskevårdsområdes förenings bildande 1987 gjordes fisket tillgängligt för allmänheten.

På 70-talet startade en aktiv fiskevård och 1979 sattes de första laxsmolten ut på försök i Nissan. Öring hade då under flera år fångats i Nissan.. Första laxungen påträffades sommaren 1981. Idag reproducerar sig laxen åter naturligt i Nissan och i Senneån. Årligen utplanteras också över 30 000 smolt.

<xx><

Från 2012-12-31. Fram till omkring 1908 sträckte sig en stor laxgård tvärs över Nissan nedströms Slottsmöllan. Fisket bestod av 16 laxkar - spjälförsedda fångstanordningar. De kar, som stod i starkaste strömmen fiskade bäst. Vid fisket fanns på två ställen uppsatt vita plank, som skulle imitera skummande forsar. Redan vid mitten av 1850-talet försökte baron Cederström med artificiell odling av laxyngel vid Oskarström, men misslyckades. Först 1970 byggdes en kläckningsanstalt vid Oskarström och detta år lades det in 0,6 miljoner befruktad rom från 40 kramade honor.

USA:s minister i Sverige under slutet av 1800-talet, William Widgery Thomas Jr, skriver i sin bok Från slott till koja att vid Oskarström var det ett godt laxfiske under sommaren. Han hade ett favoritställe vid en klippa i Maredsforsen, vilken fått namnet Minister Thomas klippa. I det klara, nästa bärnstensfärgade åvattnet räknade han 100 laxhopp under 12 minuter.

På 1920-talet blev det en stark nedgång i vattenkvaliteten och de sista laxarna fångades vid Slottsmöllan 1921-22. Den främsta orsaken till detta negativa skede var utbyggnaden av vattenkraftverk och cellulosafabriker. En aktiv fiskevård har bedrivits i Nissan under senare år och kalkningen har varit betydande.

1979 utsattes de första laxsmolten på försök i Nissan. Öring hade då under flera år fångats i Nissan. Återfångsten har varit mycket god. Idag reproducerar sig laxen åter naturligt i Nissan och Senneån. Första laxungen påträffades sommaren 1981. Våren 1988 beräknades 5000 natursmolt ha vandrat ur Nissan. Årligen utplanteras över 30000 smolt. Flera ton lax vandrar årligen upp i Nissan för lek.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser