Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Testeboån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Gästrikland

blå linje

Testeboån flyter genom norra och mellersta Gästrikland, och är ett av länets större vattendrag. Den rinner upp vid Åmot och bildas genom att åarna Bresiljeån och Kölsjöån rinner ihop vid Åmot.
Längd cirka 60 km, inkl. källflöden är den cirka 100 km. Testeboån mynnar ut i Gävlebukten i Inre fjärden nära Gävle centrum. Medelvattenföringen vid Testeboåns mynning i havet är 11,7 m3/s (2014). Testeboån har en mestadels naturlig karaktär med strömmande områden som blandas med lugnflytande.

Sik från havet vandrar upp i Testeboån för att leka i slutet av oktober och i början av november. Ån är känd bland sportfiskare för stora gäddor och grov vimma. Vimma på 1,392 kg fångades år 2000-05-07 i ån och var då svenskt rekord.

Längs ån förekommer bland annat havsöring, utter och kungsfiskare.

Fiskarter: abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, gös, harr, havsöring, lake, lax, mört, sarv, sik, stensimpa, vimma, öring.

Sträckor:
Testeboåns FVOF
Ulvsta FVOF

 

blå linje

Testeboåns FVOF

Sträcka från ca 2 km uppströms Brännsågen ner till utloppet i Gävle, ínre fjärden.

Kortförsäljning till Testeboåns FVOF:
Preem Hille
Konsum Triangeln
Gävle Fiskeredskap
Huntyards & Berras, Gävle
Najc fiske o fritid AB, Gävle.

Mer info finns på sidan: http://www.testebofiske.se

blå linje

Ulvsta FVOF

Sträcka från Västerbo nerströms till östra Ockelbo vid Västersveden

Mer info finns på sidan: http://www.ulvstafvof.se/

Fiskekort till Ulvsta FVOF säljs av:
IFiske.se
Tobakshörnan Ockelbo
OK/Q8 Planksväg 1
Kjellas Mack, Jädraås
Husvagnscamping "CaravanKlubb"
Ockelbo Turistbyrå

 

blå linje

Testeboån på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Testeboån

Notiser om Testeboån

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Gävle Fiskeredskap

Huntyard & Berras Gävle, Testebo River

 

Turistinformation

Ockelbo Turistbyrå

Gävle Turistbyrå

 

Externa länkar

Testeboåns FVOF

Ulvsta FVOF

Facebook.com/FiskaGävleborg

 

Fiskeartiklar om Testeboån

Testeboån - arbetet börjar ge utdelning
Artikel av Bernt Moberg. Artikeln finns att läsa i organisationen Älvräddarna medlemstidning Älvräddaren 2017.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Testeboån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från 2017-06
Nyligen presenterades rapporter som visar på en mycket stor förbättring av antalet utvandrad lax- och öringyngel från Testeboån,. Detta är resultatet av ett  omfattande vattenvårdsarbeten i ån under många år, såsom återskapade lekområden, gallerskydd vid Strömsbro kraftverk m.m.

<xx><

Från 2016-06-09
De första laxarna har nu registrerats av fiskräknarens webbkamera vid Strömsbro, och vilka superlaxar det är! Förra veckan kom den efterlängtade första blanklaxen i Testeboån. Den passerade fiskräknaren i fiskvägen vid Strömsbro där den också fångades på bild. Det var inte vilken fisk som helst, utan en riktigt stor och vacker fisk med en uppskattad längd på 100-105 cm och en skattad vikt på omkring 12-15 kilo. – Tack vare extremt regnande för en vecka sedan flödar ån högt och med detta flöde rinner en stor del av vattnet i rätt fåra och laxarna hittar hem. Det kan till och med ha varit fisk som har passerat bredvid räknaren tidigare i veckan då vattnet rann fritt bredvid fiskvägen, berättar Lars Ljunggren, biolog på Sportfiskarna. Mer info på länk: http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/5584

<xx><

Från 2015-09-26
En fantastisk öringhanne har fångats på film av fiskräknaren i Testeboån. Uppskattningsvis kan den praktfulla öringen väga upp mot 14 kilo! Fiskens höjd mättes till ca 19,9cm och det ger en ungefärlig längd av 98 cm och en uppskattad vikt på 13,2 kg.

<xx><

Från 2015-02-11, av Bernt Moberg
Vi kämpar på med lilla Testeboån. Det var glesare med årsungar av lax på våra elfiskelokaler 2014 jämfört med de senaste åren. 5,2 laxar 0+/100 m2. 2013 var medeltätheten tre gånger så hög, och i topp hade vi då 75,7 laxar 0+/100 m2 på lokalen i Strömsbro.
Till de riktigt stora glädjeämnena 2014 hör att kraftverket i Strömsbro försetts med en avledare som kommer att hindra smolt från att komma in i kraftverkets turbiner. Dessutom har vi under hösten, med våra mått mätt, skådat mycket lekande lax och öring. Jag längtar verkligen till att i slutet av maj titta efter årsungar bland forsarnas strandstenar. 2015 kommer vi kontrollera uppvandringen med en fiskräknare av senaste snitt istället för vår gamla fälla. Vi har med andra ord ett intressant fiskevårdsår framför oss vid Testeboån.

<xx><

Från 2013-08-21 i Gefle Dagblad
Rekord i Testeboån? Jo, mängden laxungar i Testeboån har aldrig varit så många som nu. Vi har påbörjat årets provfiske med elektrisk ström. Elva provytor elfiskas varje år. Metoden är den enda som ger oss en bild av hur det ser ut med föryngringen av de fiskarter som lever i det strömmande delarna av ån.

Provytan i Strömsbro brukar alltid innehålla mest fisk. I år var inget undantag. 105 ensomriga och tvåsomriga laxungar per hundra kvadratmeter finns där i år. Det är ett fantastiskt bra resultat, och rekord för Testeboån.

Lite högre upp i ån, på provytorna i Åbyggeby, kan resultaten betecknas som skapliga. I Brännsågen och Forsby elfiskar vi denna vecka. Vill du se hur provfisket går till och beskåda delar av Testeboåns laxbestånd så ska du komma till gång- och cykelbron i Forsby klockan 11 på fredag. Då fiskar vi provytan som ligger direkt nedströms bron. Även där brukar det vara mycket laxungar. På fredag får vi se om det är så även i år.

Elprovfiskena visar att Testeboån har potential att producera mycket lax. Lyckas vi skapa möjligheter för laxen att klara hela sin livscykel kommer det även att bli fler stora lekvandrande laxar i ån.

<xx><

Från 2013-05-27, från Testeboåns FVOF
Testeboån har fått status av vildlaxvatten dvs att alla yngel kommer från vildfödda föräldrar, det är en stor dag för oss och ett viktigt delmål i fiskevårdsarbetet. Det ligger mycket arbete av många personer bakom detta och vi vill framföra vårt varma tack för det engagemang och arbete som utförts och försäkra er om att vi kommer att arbeta vidare i den andan

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser