Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Norrtäljeån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Uppland

blå linje

Norrtäljeån flyter genom Norrtälje i sydöstra Uppland. Den är 1,75 km lång, och rinner mellan sjön Lommaren och Norrtäljeviken. Ån är främst känd bland sportfiskare för havsöringfisket.

Året 1979 ansågs ån av många som ett "döende" vattendrag. Ett förslag väcktes då att försöka restaurera ån för att åter få den att bli ett levande vattendrag med bl.a en självreproducerande havsöringsstam. Restaureringsarbetet av ån påbörjades, äldre dammar revs ut, den gamla ineffektiva fisketrappan togs bort, lekbottnar grusades och en mängd större stenar placerades ut för öka syresättningen av vattnet. 2012 gjordes åter nya omfattande vattenvårdsarbete i ån och det sattes ut ca 900 smolt i ån. Det sätts årligen ut stora mängder med smolt i ån genom Stockholms stads arbete med fiskevård i skärgårdsområdet.

Fiskarter i ån är främst havsöring, abborre, braxen och gädda. Ett par hundra regnbågar sätts ut varje år i samband med den årliga Marknadsaftonen i Norrtälje

Bästa fisket efter havsöring brukar vara vid premiären och någon vecka framåt. Sensommaren kan bjuda på hyfsat fiske men bara om det är bra vattenflöden i ån. Fisket i ån är väldigt lättåtkomligt då den flyter igenom stadskärnan av Norrtälje. Ån är ganska grund, bara upp mot 2 meter på vissa ställen. På en del av åsträckan är det endast tillåtet med flugfiske. Övriga områden gäller både spinn och flugfiske.

Fiskesäsongen är normalt från 1/1 till 15/9. Vissa år förlängs säsongen på hösten beroende på vattenföringen.

Mer info om fisket i ån kan man hitta på länk: http://www.norrtaljesportfiskeklubb.se

Fiskekort säljs
Dogger Sportfiskebutik i Norrtälje,
CircleK
Turistbyrån Norrtälje
 

blå linje

Norrtäljeån på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Norrtäljeån

Notiser om Norrtäljeån

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

------

 

Boende/Logi

------

 

Redskapsbutiker

Dogger Sportfiskebutik i Norrtälje,

 

Turistinformation

Turistbyrån Norrtälje

 

Externa länkar

Norrtälje Sportfiskare, http://www.norrtaljesportfiskeklubb.se

 

Fiskeartiklar om Norrtäljeån

Våryra i Norrtälje - med spinn och fluga mitt i stan
Fiskaren Nicolas Jändel åkte till Norrtäljeån för att fiska regnbåge på fluga i ett strömmande stadsnära vatten. Det finns goda skäl att tajmna in månadsskiftet maj-juni i denna å. Artikel av Nicolas Jändel som finns att läsa i tidningen Svenskt Fiske nr 2, 2017, som ges ut av organisationen Sportfiskarna.

Färre öringar i Norrtäljeån, artikel i Norrtelje Tidning publicerad 2015-01-07

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Norrtäljeån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-05
3000 öringsmolt sattes ut i Norrtäljeån genom Stockholms stads arbete med fiskevård i skärgårdsområdet.

2013
6000 lax och öringsmolt sattes ut i Norrtäljeån genom Stockholms stads arbete med fiskevård i skärgårdsområdet.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017

 

 

 

Annonser