Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Klarälven, Klara -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Värmland

blå linje

Älven rinner upp i sjön Rogen på den norska sidan. Från Rogen rinner den vidare västerut under namnet Röa genom sjöarna Roasten och Femunden där den sedan rinner rätt söderut och ändrar namn till Femundselva och något senare ändrar namn till Trysilelva. Vid Långflon på svenska gränsen rinner den ut i Höljessjön. Efter denna sjön ändrar den namn till Klarälven. På den svenska sidan är den utbyggd med 9 kraftverk.
Klarälven flyter genom bygderna, Fråviken, Sysslebäck, Likenäs, Ambjörbyn, Stöllet, Ekshärad, Råda, Munkfors, Deje, Forshaga och slutligen mynnar älven ut i sjön Vänern i ett delta, med åtta större mynningsarmar, vid Karlstad.
Totalt ca 460 km lång varav ca 300 km i Sverige, främst inom Värmland.

Älven bjuder på ett varierat fiske. Mest känt är kanske laxfiske i de södra delarna av älven.

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, lax, öring, harr, sik, lake m.fl.

 

Fiskeområde:

Norra Finnskoga FVOF
https://sites.google.com/site/norrafinnskogafvof/

Område sträcker sig från Norska gränsen till gränsen till Dalarna och söderut till Kärrbackstrand i nodligaste Värmland
Fiskekort sälj av bl.a Höljes Lanthandel, Höljes Camping, Strängsforsens Jakt & Fiskecamp och iFiske.se

<xx><

Sysslebäcks FVO, ca 30 km läng sträcka i älven
http://klaralvsfiske.se/

Erbjuder bra fiske på harr och öring. Fiskekort genom bl.a IFiske.se

<xx><

Norra Ny FVOF
http://www.klaralvensfiskecenter.se/

Ligger i Torsby kommun vid Stöllet. Älven rinner genom området och erbjuder harr och öringfiske i det lugna meandrande strömmande vattnet.
Fiskekort säljs bl.a av Ifiske.se

<xx><

Dalby FVOF

Fiskekort kan köpas hos Sysslebäcks Turistbyrå, Sportshoppen, Branäs och Allköp, Likenäs.

<xx><

Klarälvens FVOF (inom Hagfors kommun)

Området omfattar ca 70 km av Klarälven, från kommungränsen i norr strax söder om Åstrandsbron till kommungränsen i söder mot Munkfors kommun vid Enån. Inom aktuell sträcka finns fem stycken kraftverk som påverkar fisket. Uppströms kraftverken är mera lugnvatten medan nedströms bildas forssträckor som delvis är lämpliga för flugfiske.
Fiskekort finns att köpa hos Hagfors-Ekshärads Turistinformation samt angränsande affärer.

<xx><

Klarälvens FVOF (inom Munkfors kommun)

Här finns Klarälvens största vattenfall med många spännande fiskeplatser. I älven finns öring, harr, abborre, vitfisk och storvuxen gädda. Norr om stora fallet ligger Hästskoholmen, som kan nås via en pontonbro. Hästskoholmen är naturreservat med ett intressant fiske efter vitfisk, ävensom abborre och gädda.
Fiskekort säljs av bl.a: Munkfors Turistbyrå, OK/Q8 Munkfors, Statoil/Frendo Munkfors, Storängens Camping.
Sjösättningsramper, av naturkaraktär, för trailerbåt finns dels norr om stora fallet i Klarälven vid tennisbanan och dels söder om Gamla Bruket, Martinverket.

<xx><

Klarälven-Ulleruds FVOF

Området Ullerud innefattar Klarälven uppströms Dejefors kraftstation mot kommungränsen till Munkfors i norr. Sträckan är c:a 15 km och är lugnflytande med många partier med riktigt bra gäddfiske, bl.a. Sjöbotten norr om Deje. Fiskbestånd av abborre, gädda, mört, id, lake även mindre bestånd av öring och harr.
Fiskekort säljs av bl.a iFiske.se

<xx><

Dejeforsens FVOF

Fisket börjar nedströms skyddsområdet vid Dejeforsens kraftverk ca 3 km nedströms till Torptjärnsbäcken. Området består till största del av strömmande vatten. Landfiske kan ske i övre delen på båda båda sidor av älven. Lax och öring lyfts under sommarperioden över vid avelsfisket i Forshaga som ger bra fiskemöjligheter i Dejeforsen. Gädda, abborre och gott om vitfisk finns.
Fiskekort finns att köpa som dagkort och årskort via bl.a iFiske.

<xx><

Torp-Forshaga FVOF

Fiske i Klarälven norr om kraftstationen i Forshaga norrut till Torpstjärnsbäcken och järnvägsbron nedströms Lusten. Älven är lugnflytande hela sträckan med varierande djup från 0,5 m. till 15 m. som djupast. Fiske på bl.a abborre, gädda, mört, lake, öring, lax m.fl.
Fiskekort genom bl.a iFiske.se

<xx><

Forshagaforsens Fiskevårdområdesförening FVOF
http://www.forshagaforsen.com/

Erbjuder högklassigt lax- och öringfiske

<xx><

Klarälven Löveds FVOF
 

<xx><

Nedre Klarälvens Fiskeområde FVOF
http://www.nedreklaralven.nu/

Omväxlande och rikt fiske både i stad, på landsbygd och i Klarälvens lummiga deltaland. Här finns fiske i både insjöar och i Klarälvens strida eller lugna vatten. Från Forshaga och nerströms till Vänern.

Fiskekort säljs av bla. IFIske.se Karlstads fiske och fritid, Vidars Fiskeredskap, Karlstad-Hammarö Turistbyrå

 

blå linje

Klarälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Klarävlen

Notiser om Klarälven

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Görans Flugfiske, flugfiskeguidningar, flugfiskekurser i norra Klarälven, Sysslebäck.

 

Boende/Logi

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Sysslebäck Turistbyrå

Ekshärads Turistinfo

Munkfors-Ransäter Turistbyrå

Forshaga Turistbyrå

Karlstad

 

Externa länkar

http://klaralvfisk.se/

http://www.forshagaforsen.com/

http://www.nedreklaralven.nu/

https://tvalanderenelv.eu/ Vattenvårdsprojekt för Klarälven och Trysilälven med start 2017.

 

Fiskeartiklar om Klarälven

------

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Klarälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2015-07-16
Från Malin: För fisket i älven i Forshaga kan jag rekommendera McRubber serien, Junior, normal samt Big. I färgen blue pearl, eller någon liknande.

1991.
Ett tips för flugfiskare kan vara att testa harrfisket i Klarälven utanför Ekshärad, som enligt uppgift, kan vara riktigt hyggligt. Kanoter och även båt med motor går att hyra vid Byns Camping invid älven på östra sidan av Ekshärad. Det går dock bra att vada också, att dömma av alla de sandbankar som var väl synlIga torrsommaren 1991. Ända ner mot Edebäck rapporteras intressant harrfiske 1991.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-06
Klarälven skall restaureras. Ett delvis EU-finansierat projekt som skall drivas av både Länsstyrelsen i Värmland och Fylkesmannen i Hedmark, Norge startar under 2017 och skall pågår till 2020. Projektet går under nament "Två länder -én elv". Projektet går ut på att förstärka Trysilälven och Klarälvens öring- och laxbestånd. Den biologiska mångfalden skall förbättras och därigenom även öka turismen runt sportfisket i älvarna . Bl.a skall projektet fokusera på att förbättra fiskens miljöer vid älvens vattenkraftverk genom att skapa effektiva fiskepassager för både uppvandrande och nedvandrande fiske. Läs mer på: https://tvalanderenelv.eu/

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser