Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Holjeån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Skåne / Blekinge

blå linje

Rinner upp i sjön Halen strax väster om Olofström. Flyter i Holjeåns dalgång mellan Olofström och Ivösjön, i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Avvattnas av bl.a Snöflebodaån, Vilshultsån, Lillån. Sportfisket i ån är främst riktat på stationär öring och på uppvandrande lax och havsöring från Ivösjön.

I den del som ligger i Skåne meandrar ån först naturligt genom området och övergår senare i bland annat två forssträckor. Längs ån finns alkärr som översvämmas vid högvatten. Delar av Holjeåns sträckning är naturreservat och klassat som riksintresse och Natura 2000-område. I ån lever flodpärlmussla.

Holjeåns fiskvårdområdesförening bedriver vatten- och fiskevårdsprojekt i ån. Bl.a så har ett omlöp byggts vid Gonarps kraftverk för att möjliggöra uppvandring av fisk till sträckorna uppströms kraftverket.
Fiskarter: abborre, gädda, öring, lax (gullspång) havsöring, ål m.fl.

Sträckan inom Holjeåns fiskvårdområdesförening går från där ån rinner under väg 15 (Pukaviksvägen i Olofström, SWEREF99 TM 6236762.544, 470386.539) och nerströms till utloppet i Ivösjön

Flugfiskesträckan går från punkt SWEREF99 TM6227869.608, 469513.904 och nerströms till SWEREF99 TM6227471.256, 469146.512.

Fiskeregler 2015:
Fiskesäsong är mellan 1/3—30/9.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Det berättigar till fiske med ett spö.
Kortet medger fångst av två stycken laxartade fiskar/dag.
Minimimåttet 50 cm gäller hela sträckan. Fisk som är under minimimåttet ska återutsättas

Fiskekort säljs bl.a. av (2015):
Turistbyrån i Bromölla
Turistbyrån i Olofström
Pensionat Strömbacken  
Bromölla fiske och fritid
Bengtsson o söner Näsum
ICA träffen Jämshög
Vävboden
Humletorkan
Taxigrillen Olofström

 

blå linje

Holjeån på Sverigekartan

Blekingekarta

Fisketips

Artiklar om Holjeån

Notiser om Holjeån

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Halens Camping & Fritidsområde Olofström vid sjön Halen

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Turistbyrån i Bromölla

Turistbyrån i Olofström

 

Externa länkar

Holjeåns fvof

 

Fiskeartiklar om Holjeån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Holjeån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser